Innenriks

– Dette er en skandale

Saken om Forsvarets militærmateriell på ville veier er like alvorlig som asylbarn-saken, mener Bård Vegar Solhjell (SV).

Medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og kontroll og konstitusjonskomiteen Bård Vegar Solhjell (SV) mener forsvarssalget er en skandale hvor mediene burde ha jaget i flokk.  FOTO: HILDE UNOSEN

– Ordet skandale blir altfor ofte brukt. Men dette er virkelig en skandale. Jeg er selv ganske rystet, sier Solhjell, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Sosialistisk Venstreparti.

Fredag ble det klart at det blir ny storhøring på Stortinget om Forsvarets salg og eksport av utrangert militærmateriell.

LES IRENE HALVORSENS KOMMENTAR: Helt ute av kontroll

Økokrim inne

Det Solhjell mener kanskje blir den viktigste kontrollhøringen denne perioden, kommer på bakgrunn av Dagbladets mange avsløringer om:

  • Forsvarets salg av marinefartøyer til Nigeria.
  • Utførsel av lastebiler til Eritrea.
  • Utførsel av beltevogner til Sudan.
  • Utførsel av beltevogner til Sverige.
  • Salg av F-5 jagerfly til USA.

I den sistnevnte saken har forsvarsdepartementets internrevisjon konkludert med at Forsvaret ikke har kunnet dokumentere at kjøperen av flyene representerte amerikanske myndigheter. Det er et absolutt krav i regelverket.

Nå ligger saken hos politiet i Økokrim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Burde jagd i flokk

Solhjell mener saken har fått få konsekvenser sett opp mot alvorlighetsgraden.

– Jeg jobbet mye med asylbarn-saken der Anders Anundsen var ansvarlig statsråd. Jeg mener denne saken er like alvorlig.

I asylbarnsaken valgte SV å fremme mistillit mot Anundsen. Det har ingen snakket om i denne sammenheng. Er det derfor ingen andre medier skriver om saken? undrer Solhjell.

– Jeg har ofte syntes mediene jager for mye i flokk, men her burde mediene jagd i flokk, mener Solhjell.

LES OGSÅ: – Full fart mot kollaps

– Systemsvikt

– Det framstår som det har skjedd en gjennomført systemsvikt, sier Solhjell.

Han vil blant annet komme til bunns i om det norske våpeneksportregimet fungerer i det hele tatt.

– Eller er det bare et skall? undrer Solhjell.

– Det er også åpenbart at det her er et element av manglende politisk og administrativ oppfølging. Mitt inntrykk er også at det lenge var en gjennomgående manglende vilje til åpenhet fra forsvarsdepartementets side, sier Solhjell, og legger til at han mener dette har endret seg noe, etter måneder med imponerende avsløringer fra Dagbladet.

Forsvarsdepartementet har følgende kommentar til saken:

– Forsvarsministeren velger å besvare komiteens spørsmål i høringen den 27. november, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch.

LES OGSÅ: Solhjell går inn for mistillit mot Anundsen i asylbarnsaken

LES OGSÅ: – Vi har ikke lenger noe forsvar

Kan havne hos Riksrevisjonen

Riksrevisor Per-Kristian Foss (H) åpner for å ta saken om forsvarssalget til sitt bord.

– Om det er regelverket som ikke fungerer, eller om det er dårlig politisk skjønn, det er vanskelig for meg å si, sier han.

Men riksrevisor Foss er nysgjerrig på hva som har gått galt.

– Jeg ser ikke bort fra at dette er en av de sakene som vil vekke kollegiet i Riksrevisjonen sin interesse. Dette er en sak der samspillet mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet er tema. Erfaringene viser at det ikke alltid fungerer så bra når ansvar er fordelt på to departementer, sier Foss.

Havner saken på Riksrevisjonens bord, er det eksportregelverk og rutiner som vil være gjenstand for undersøkelser, understreker Foss.