Innenriks

Omfavner Rotevatn-forslag

Mens venstresiden hyller Sveinung Rotevatns likestillingspakke, anklager de borgerlige ham for å gå på akkord med samarbeidsavtalen.

Bilde 1 av 2

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Venstres Sveinung Rotevatn høster stor applaus hos venstresiden i norsk politikk etter at han foreslo å dele foreldrepermisjonen i to.

– Jeg stiller meg bak alt Rotevatn foreslår. Jeg mener han drar likestillingsdebatten noen ordentlige skritt framover, sier leder av tenketanken Agenda, Marte Gerhardsen.

Også saksordfører på likestillingsmeldingen i Stortinget, Anette Trettebergstuen (Ap), mener dette virker lovende.

– Dette er gode toner fra Rotevatn, som jeg håper får gjennomslag i Venstre. Det vil si at de velger en annen retning enn det Venstre har valgt til nå der de har bidratt til kutt i pappapermen, sier hun.

LES OGSÅ: – Ikke flere lederkvinner av dette

– Ugjenkjennelig

Men sentrumskamerat KrF holder seg for nesen på tanken av en todelt foreldrepermisjon.

– Dette er ikke liberal politikk. Selv om Rotevatn sier at familiene kan velge selv om de vil jobbe eller ikke, så gir han dem egentlig ikke noe valg, sier sentralstyremedlem i KrF, Elisabeth Løland.

– Rotevatn ønsker å bruke permisjon som politisk virkemiddel. Da må han erkjenne at han ønsker å bruke politisk makt for å oppnå et formål. For meg er det ugjenkjennelig Venstre-politikk, sier hun.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Amme-kritikk

I sosiale medier kommer flere kvinner med kritikk av forslaget, og peker på at hensyn til amming gjør at kvinner må ha lengre permisjon.

– Det er helsemessige grunner for at kvinner skal ha første del av permisjonen, og som Rotevatn foreslår er det riktig å skjerme mors permisjon i tida før og rett etter fødsel. Men permisjon er noe vi som samfunn har blitt enig om å finansiere fordi det er bra for barna å være hjemme med foreldrene det første året, når vi ser at dagens innretning er uheldig for likestillingen er det riktig å se på innretningen, sier Gerhardsen.

LES OGSÅ: – Betingelsene er forskjellige

Håper på borgerlig likelønnsstøtte

Unio-leder Anders Folkestad håper på Venstres hjelp til en likelønnspott.

Anders Folkestad er enig med Rotevatn om at likestillingsmeldingen er for dårlig.

– Vi mener den er  tiltaksløs.

Men han er spesielt overrasket over at Rotevatn støtter ideen om en likelønnspott.

– Det gjør det ikke mindre gledelig. For det er fortsatt slik at lønnsgapet mellom kvinner og menn i snitt er 15 prosent. Mellom kvinner og menn med høyere utdanning er det 20 prosent.

Nå håper Folkestad på drahjelp fra borgerlig hold, for å få gi damene i offentlig sektor et ekstra løft ved neste lønnsoppgjør.

– Det må innebære at rammen i oppgjøret med staten ikke blir for trang, sier Folkestad.

LES OGSÅ: Unio: – Arrogant av Solveig Horne (Frp) om likestillingsloven

I utakt med avtalen

Kårstein Løvaas (H) er overrasket over Venstre snuoperasjon om foreldrepermen.

– Venstre har i samarbeidsavtalen sagt seg enig i at pappapermen skal være på 10 uker, så disse nye taktene er ikke i tråd med avtalen, sier Kårstein Løvaas som sitter i familie- og kulturkomiteen i Stortinget for Høyre.

– Det er også et spørsmål hvor godt dette harmonerer med Venstre egne ti liberale punkter, der valgfrihet er ett av dem, legger Løvaas til.

Mer fra Dagsavisen