Innenriks

Solvik-Olsen bevilger millioner til omstridt E18-utbygging

Regjeringens «historiske» satsing på vei inkluderer 200 millioner kroner til den omstridte E18-utbyggingen.

I alt vil regjeringen bruke 31,5 milliarder kroner til veiformål, en økning på 4,9 milliarder fra inneværende års budsjett. Det tilsier en vekst på hele 18,5 prosent.

– I tillegg til å redusere vedlikeholdsetterslepet gir denne økningen også rom for anleggsstart eller forberedende arbeid for flere større prosjekter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vi viderefører også bevilgninger på et historisk høyt nivå for prosjekter som allerede er i gang, tilføyer han.

Blant disse bevilgningene er det også 200 millioner kroner til grunnerverv for å kunne legge til rette for ny E18 gjennom Bærum, påpeker fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

LES OGSÅ: – Slakter klimabudsjettet

– Manglende respekt

Han har liten sans for denne betydelige bevilgningen.

– Jeg mener dette tyder på manglende respekt for de politiske prosessene rundt Oslopakke 3, som nå pågår, der nedskalering av E18 åpenbart er et viktig tema, sier Schlaupitz.

Både SV og MDG, som forhandler om byrådsmakt i Oslo med Ap, har gitt klar beskjed om at de vil skrinlegge den planlagte E18-utbyggingen vestover. Oslo Ap har understreket at de vil ha en slanking av planene for å unngå vekst i biltrafikken inn til Oslo.

– Det er på tide at det nå kommer et klart signal til Statens vegvesen om at videre detaljplanlegging etter dagens utbyggingskonsept må stanses umiddelbart, sier Schlaupitz.

Men statsråd Solvik-Olsen har tydelig et helt annet syn på saken. Det kom også klart fram i en kronikk i Aftenposten sist fredag.

LES HEGE ULSTEIN OM STATSBUDSJETTET: Blåblåmerker

Bekymret for E18

– E18 i Vestkorridoren spilles opp som en joker i byrådsforhandlingene i Oslo. Når jeg ser Ap og MDGs omtale av prosjektet, blir jeg bekymret for om partene egentlig har satt inn i hva prosjektet er, skrev Solvik-Olsen der, før han fortsatte.

– Både Ap og MDG har omtalt E18 Vestkorridoren som et 14–16 felts motorveiprosjekt. Det er aldeles feil. Tilsvarende blir det rart når Ap sier de skal forhandle fram endringer i E18-prosjektet slik at det inkluderer kollektiv- og sykkeløsninger. Slike løsninger er allerede en sentral del av prosjektet, samt bedre luftkvalitet og mindre trafikk i boområdene.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!