Innenriks

– Horne, bla opp!

Et tresifret antall kommuner sier ja til å bosette flere flyktninger, men de vil ikke ta regninga alene.

Bilde 1 av 2

100 kommuner sier ja til å bosette flere flyktninger, men ikke uten at integreringsminister Solveig Horne (Frp) tar hele eller deler av regninga.

Det viser den foreløpige oversikten fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD) over hvilke kommuner som sier ja til å bosette flere flyktninger.

Det var i april at minister Solveig Horne ba kommunene redegjøre for muligheten til å bosette flere, i forbindelse med at Stortinget forhandler om å ta imot flere kvoteflyktninger fra krigsherjede Syria.

– Det er urealistisk å nå målsettingen om bosetting uten friske midler, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

LES OGSÅ: Nesten 1000 nordmenn åpner hjemmene sine for flyktninger

50.000 innen 2019

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er det behov for å bosette 50.000 flyktninger innen 2019, og både IMDi og BLD har bedt kommunene redegjøre for hvor mange de kan ta imot i løpet av de neste åra. Eide i KS viser til at det finnes stor politisk vilje til å bosette i kommunene, og at det bosettes flere nå enn noensinne tidligere. Samtidig får mange kommunepolitikere problemer når bosetning må konkurrere i trange kommunebudsjetter med eldreomsorg og barnevern.

– Fullfinansiering har vært vårt krav hele tida. I tillegg dukker enkelttemaer opp, som refusjonsordning for barnevern, eller flyktninger med særlig psykiske eller fysiske utfordringer, sier Eide.

I det såkalte Syria-forliket ber Stortinget regjeringen om å se på muligheter for å hjelpe kommunene med penger for å få bosatt flere. Men integreringsminister Solveig Horne kan ikke love mer penger til kommunene når statsbudsjettet legges fram til høsten.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Økte rammevilkår

– Regjeringen har økt rammevilkårene for bosetting flere ganger. Om det kommer mer er et budsjettspørsmål, og forhandles om nå. Snittet på det statlige tilskuddet er på 90 prosent. Så får vi se hva som skjer videre, opplyser Ingrid Brandal Myklebust i departementet.

Det er IMDi som har fått oppgaven å følge opp kommunene, og sørge for at 50.000 asylsøkere og flyktninger kan bosettes i kommunene innen 2019. Assisterende direktør i IMDi, Bjørn Holden, sier de nå er i dialog med kommuner for å få klargjort deres standpunkter til å ta imot flyktninger både i år og framover.

– Noen har kommet med signaler, noen har behov for å få styrket finansieringen, mens andre er veldig spesifikke. Vi spør hva hvert enkelt tilfelle innebærer. Når vi får avklart hva kommunene reelt kan tilby fører vi det inn i vår oversikt. Nå har vi omtrent 10.800 kvalitetssikrede plasser, sier Holden.

– Basert på deres dialog med kommunene og faglige kompetanse, er det mulig å bosette 50.000 i kommunene innen 2019 uten mer penger?

– Det er et politisk spørsmål. Tilskuddene fastsettes av Stortinget etter forslag fra regjeringen. Nasjonalt bosettingsutvalg har anbefalt regjeringen å styrke bostøtteordningen og finansieringsordningen for enslige mindreårige.

LES OGSÅ: Carl I. Hagen vil nekte bosetting i Oslo