Innenriks

Vil ta vekk støtten til miljøbevegelsen

Når organisasjonene kommer med så faglig svake utspill, må vi ta et oppgjør med dem og finansieringen av dem, sier Frps Oskar Grimstad.

Bilde 1 av 2

I gårsdagens Dagsavisen gikk sentrale naturvernere som Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge, Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet og Christian Steel, generalsekretær i Sabima ut mot regjeringen. De mener Erna Solbergs mannskap fører en kamp mot naturen og viser til 24 konkrete eksempler.

Det liker Frps talsmann for energi- og miljø, Oskar Grimstad, dårlig.

Han liker det så lite at han mener regjeringen nå må gjøre om på finansieringen til miljøorganisasjonene.

– Vi bør ta et oppgjør med klimabevegelsen og finansieringen av den når den er så faglig svakt fundamentert i sine utspill. Min anbefaling til regjeringen og mine kolleger er at vi legger om finansieringen av organisasjonene til prosjektrettede tilskudd, fremfor at organisasjonene nå passivt mottar over 100 millioner kroner i året, sier Grimstad.

– Hvorfor vil det være bedre?

– Miljøbevegelsen har hatt for enkel tilgang på penger igjennom den statlige tilskuddsordningen. Organisasjonene er blitt så mette og late at de unnlater å sette seg inn i ting før de går ut med helt meningsløs kritikk mot regjeringen. Hvis vi hadde en prosjektfinansiering, måtte organisasjonene sette i gang prosjekter istedenfor å få penger uten å gjøre noe som helst, sier Grimstad.

LES OGSÅ: Miljøvernministerens skryteliste

Må ofre noe

Øverst på skrekklisten til miljøorganisasjonene står sjødeponi i Førdefjorden. Regjeringen har sagt ja til at det skal dumpes inntil 250 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

– Måten dette blir fremstilt på, er en overdrivelse av dimensjoner. Vi er avhengig av de metallene og ressursene som er i fjellet. Hva mener miljøbevegelsen er alternativet til sjødeponi? sier Grimstad.

Han er også oppgitt over kritikken mot regjeringens ja til kraftutbygging i Troms og av Godfarfoss kraftverk i Buskerud.

– Miljøorganisasjonene roper høyt om fornybart, men hver gang vi kommer med tiltak, er de de første til å klage inn vedtaket. Vi må ofre noe naturvern for å få til mer fornybar energi.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ikke mål om enighet

– Det kan oppfattes som du vil straffe organisasjonene for å være uenige med regjeringen?

– Det er ikke et mål i seg selv at de skal være enige med oss. Jeg ønsker ikke å sparke beina under dem, men kritikken de kommer med, må være faglig fundamentert bedre enn det vi ser nå. Det er det jeg ønsker meg.

– Men da kan regjeringen bare gi penger til prosjekter som regjeringen mener er riktig. Vil ikke det være en knebling?

– Det er ingen grunn til å tro at det vil skje når vi i dag finansierer alt uten å bry oss om hva pengene går til, sier Grimstad.