Innenriks

Knuser mytene

Venstresiden har godtatt fortellingen om at det er høyresiden som er for frihet. Men det er en myte, sier danske Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

– For meg handler venstresidens verdigrunnlag om frihet, sier Johanne Schmidt-Nielsen.

Lederen for Rødts søsterparti i Danmark er på Universitetet i Oslo og gir faglig påfyll til rundt 30 røde studenter.

– Det er venstresiden som kjemper for individenes frihet og mulighet for utfoldelse. Mens det er høyresiden som blant annet har innført stor kontroll av offentlige ansattes arbeidsdag og tidsbruk, sier hun, til bekreftende nikk fra tilhørerne.

Schmidt-Nielsen er i Norge for å hjelpe Rødt i kommunevalgkampen. Mens norske Rødt befinner seg kronisk under sperregrensen nasjonalt, har danske Enhedslisten gjort suksess i Danmark.

LES OGSÅ: Høyre om i Danmark

Skjøt ned myter

I Folketingsvalget i juni fikk partiet 7,8 prosent av stemmene. Det skjedde etter en fullstendig gjennomgang av alt fra hvordan partimedlemmene gikk kledd og så ut, til hvordan de prater til velgerne, og hvor mange ganger «revolusjon» nevnes i partiprogrammet.

– Vi undersøkte alle mytene om partiet og skjøt dem ned, sier Johanne Schmidt-Nielsen.

De fant ut at velgerpotensialet var mye høyere enn det antallet som faktisk stemte på partiet. En forklaring var at velgerne hadde vanskelig for å identifisere seg med dem. I tillegg var det mange som trodde at partiet ikke ønsket innflytelse, men kun ville stå på sidelinjen og kritisere de andre.

– Vi begynte å ta oss selv mer på alvor, ved for eksempel å vise til hvor pengene for forslagene våre skal komme fra, sier Schmidt-Nielsen.

Enhedslisten var støtteparti til den forrige røde regjeringen i Danmark ledet av Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt. Men Enhedslisten har ikke et felles politisk prosjekt med sosialdemokratene, i stedet er samarbeidet heller et nødvendig onde.

– Det er den eneste måten vi kan få politisk gjennomslag, sier Schmidt-Nielsen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Stiller krav

Over hele Europa er partier på ytterste venstre og høyre fløy i framgang. Folketingsmedlem Pelle Dragsted for Enhedslisten tror det handler om en antielitistisk holdning og et opprør mot det etablerte systemet. I sist valg ble det høyrepopulistiske partiet Dansk Folkeparti (DF) høyresidens største parti. Enhedslisten mener den beste måten å møte høyrepopulistene på er å ta dem på alvor og stille krav til dem. Derfor har de invitert DF til å stemme sammen med dem i saker der de er enige, som i velferdspolitikken. Mens regjeringspartiet Venstre vil kutte i skattene og velferdsytelsene, mener Enhedslisten og Dansk Folkeparti at det ikke er veien å gå.

– Vi mener Dansk Folkeparti må behandles som andre partier og vil teste om de holder ord, sier Schmidt-Nielsen.

KOMMENTAR: Høyrevendingen i Danmark

Iselin Stalheim Møller

Nyhetsredaktør i Dagsavisen