Innenriks

Vil utvide jordmor-jobben

Flere kvinnehelseoppgaver til jordmødrene kan være løsninger på deltidskrisen, mener Høyre.

Arbeiderpartiet foreslår at jordmødre skal kunne kombinere stillinger ved sykehus med kommunale stillinger for å bli kvitt deltidskrisen blant jordmødre. Kun én av fem jordmødre jobber heltid, ifølge Jordmorforeningen. FOTO: ISTOCK

– I årene framover vil fastlegene få stadig flere oppgaver. Derfor mener vi at man bør se nærmere på at jordmødrene i Norge, som i Sverige, får større ansvar knyttet til kvinnehelse, mener Høyres helsepolitiske talsperson på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Som Dagsavisen skrev mandag, jobber kun én av fem jordmødre heltid. Jordmorforeningen mener det er et stort problem, fordi jordmødre ikke klarer å holde seg faglig oppdatert og ikke klarer å gi fødende og gravide kvinner den oppfølgingen de har krav på.

LES OGSÅ: Kun 1 av 5 jordmødre jobber heltid

Kvinnehelse

Trøen sier at ved å gi jordmødre oppgaver knyttet til prevensjon, familieplanlegging og medisinske tester i forbindelse med svangerskap kan det skapes flere heltidsstillinger.

– Jeg deler bekymringen over at det ansettes for få jordmødre i kommunene og at de står i veldig lave stillinger. Om du lar jordmødrene få en større del av kvinnehelseoppgavene, tror jeg det vil høyne statusen til yrket, og kommunene vil få behov for flere jordmødre, sier hun.

– Har jordmødrene kompetanse til å gjøre det allerede nå?

– Ja.

LES OGSÅ: – Jordmødre er viktig lenge før fødselen

Kombistillinger

Arbeiderpartiet mener at det viktigste for å få bukt med deltidsproblematikken er å legge til rette for at jordmødre skal kunne kombinere en stilling ved et sykehus med kommunale helseoppgaver.

– Å gå i en 100 prosent stilling på sykehus kan være utfordrende på grunn av turnus- og nattevaktordninger. Samtidig er det ikke sikkert kommunene har behov for en 100 prosent stilling. Å lage kombinasjonsstillinger er best for den enkelte ansatte. Da sprer man de ubekvemme vaktene på flere, og man øker kompetansen totalt sett, sier Ruth Grung (Ap) i helsekomiteen på Stortinget.

Forslaget kom etter initiativ fra Jordmorforeningen, forteller Ap-representanten. Hun er også positiv til forslaget fra Høyre.

– Det er mange måter dette kan løses på, og Jordmorforeningen er god på forslag til løsninger. Det jeg savner, er oppfølging i etterkant, særlig fra helseministeren, sier Grung.

Flere i kommunene

Trøen i Høyre er på sin side lunken til forslaget om kombinasjonsstillinger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Jeg mener vi først og fremst må ansette flere jordmødre i kommunene, fordi de så til de grader er en viktig del av de forebyggende tjenestene, som svangerskapsoppfølging eller til å fange opp andre viktige sider av for eksempel familiesituasjoner. Regjeringen ønsker jo også at flere fagpersoner skal jobbe i kommunale team, og da er jordmødrene en viktig del sammen med leger og helsesøstre. Jeg ser ikke helt den gode samhandlingen mellom helsepersonell om vi går for løsningen med kombistillinger, sier hun.

– Er ikke en del av problemet her at på grunn av barnehagefristen 1. september får vi en fødselsboom om sommeren når det samtidig er ferieavvikling?

– Det er ikke en relevant problemstilling i kommunene. Der opplever man å ha stabilt mange oppgaver hele året. Det er de tilbakemeldingene jeg har fått.