Innenriks

– Barna lærer å lese feil

Norske skolebarn lærer å lese og skrive altfor tregt, mener norske forskere. – Førsteklassingene bør lære alle bokstavene allerede før jul, sier forsker.

Bilde 1 av 2

– Veldig mange barn som har lært noen få bokstaver med tilhørende lyd, lærer hvordan de skal trekke dem sammen til ord, og lære å lese. Men hvis de ikke kan alle bokstavene, er det ikke mange ord de kan lese eller skrive, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Kjersti Lundetræ.

Om en uke starter tusenvis av førsteklassinger landet over på sin første skoledag. For de aller fleste vil det ta ni eller ti måneder før de har kommet seg gjennom alle bokstavene, noe som er en forutsetning for å kunne lese og skrive ordentlig. Det er altfor sakte, mener forskere ved Lesesenteret i Stavanger. De mener barna bør ha vært gjennom alle bokstavene allerede før jul.

– Det hersker en oppfatning av at skriftspråket er en vanskelig kode å lære seg, og at man derfor må gå langsomt fram. Man har vært overbevist om at særlig de svake elevene trenger lang tid på å lære bokstavene. Men den forskningen vi har tilgjengelig, viser at elevene som strever med lesing har store fordeler av hurtigere progresjon i bokstavinnlæringen, sier Lundetræ.

LES OGSÅ: Skolen er for overfladisk

De svakeste elevene

Lundetræ mener altså at man bør gå gjennom bokstavene raskere, og heller bruke mer tid på repetering, lesing og skriving. Samtidig er det allerede i dag mange elever som ikke klarer å henge med i bokstavundervisningen for den går fort.

– Hvordan treffer opplegget deres de svakeste elevene?

– Selv om man går raskere fram, er det ikke sånn at man da er ferdig med den bokstaven. Hele veien må man repetere. Da ser vi at også elever som synes det er vanskelig opplever mestring, særlig hvis de kombinerer mange repetisjoner med lesing, skriving og digital programvare med lydstøtte.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Forsøkskommuner

Allerede i dag har en rekke kommuner landet rundt forsøkt seg med raskere gjennomgang av bokstavene. Hovedinntrykket er, ifølge Lundetræ, at skolene er svært positive så langt.

– De har veldig gode resultater. Lærerne vi har snakket med, er begeistret og vil fortsette. De har opplevd at elevene er tidligere i gang med lesing og skriving enn før, og at elevene i førsteklasse kan lese andre tekster enn tidligere, skriver lengre tekster og er mer motiverte for lesing og skriving. Haugesund kommune har lagt om opplegget for hele kommunen, og rapporterer om gode resultater, sier hun.

Det hun beskriver kan oppfattes som et sprik mellom vanlig praksis i skolene, og hva forskningen sier er den beste måten å lære å lese og skrive på. Samtidig sier hun at forskningen på hvordan man lærer å lese og skrive raskest og best er begrenset.

– Hvis du leter etter forskning på leseopplæring i en skandinavisk ramme, finner du fryktelig lite. Vi trenger mer forskning på hva som gir best resultater i den første lese- og skriveopplæringen.

LES OGSÅ: – Elevene må skrive mer