Innenriks

Smitte-frykt

Bydelsoverlegen frykter spredning av skabb og veggedyr i kontorene til Politiets utlendingsenhet der inntil 100 asylsøkere overnatter.

Brann- og redningsetaten og bydelsoverlegen i Gamle Oslo var nylig på inspeksjon i kontorlokalene politiet bruker til asylregistrering. Kapasiteten var like sprengt da, som forholdene Dagsavisen tidligere har beskrevet.

Brann- og redningsetaten varslet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om at venterom i hovedsak brukes til overnatting for inntil 100 asylsøkere. Lokalene er klassifisert som et kontorbygg i risikoklasse 2. Gårdeier Aksum har nå fått frist til 14. august med å til klargjøre om lokalene brukes i strid med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.

Branntilsynet konkluderer med at det «ikke er overhengende fare for liv og helse», blant annet fordi de låste dørene inn til venterommene automatisk vil åpne seg ved en brann. Asylsøkerne forteller derimot at vinduene låses med nøkkel om natta, og at de er innelåst store deler av døgnet. Dette er ikke omtalt i rapporten til Brann- og redningsetaten.

LES OGSÅ: 80 sover rett på gulvet

Smittede må behandles

Flere asylsøkere som kommer til Politiets utlendingsenhet (PU) for å registrere seg er syke, har tydelig skabb – eller er smittet av veggedyr. Bydelsoverlege Inger Teslo i Gamle Oslo anbefaler at syke og smittede snarest mulig flyttes til Refstad transittmottak for oppfølging av helsepersonell. PU har ikke lege eller helsepersonell til å håndtere syke asylsøkere med mulig smitte.

Siden mai i år har det hvert døgn kommet vel 80 nyankomne asylsøkere til PU på Tøyen i Oslo. PU greier ikke ta unna så mange asylregistreringer. Derfor hoper de seg opp og blir ventende inntil en uke av gangen.

Ventende asylsøkere sover rett på gulvet med et fleeceteppe over seg. De får kun tørrmat og vann. Det er ett venterom for de over 18 år og ett for mindreårige asylsøkere og barnefamilier. Det er ingen overnattingsfasiliteter i venterommene – og ingen dusj.

Frykter spredning

Bydelsoverlege Irene Teslo er bekymret for smitterisiko når så mange asylsøkere lever tett sammen dag og natt. Hun påpeker uhygieniske forhold som gjør både de ansatte og asylsøkerne utsatt for å smitte fra skabb og spredning av veggedyr, blant annet fra asylsøkernes bagasje.

Bagasjen oppbevares i samme rom som fleeceteppene som deles ut til asylsøkerne. Det er heller ikke håndvask i to knøttsmå smittevernceller, eller i visiteringsrommet. Det er ingen avfallshåndtering eller tilgang på beskyttelsesutstyr i de små smitteverncellene som er uten vindu. Bydelsoverlegen anbefaler at smitteverncellene flyttes til rom med vask og vindu som kan åpnes.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Fryses ned i fem dager

For å unngå spredning av veggedyr og skabb mellom nyankomne asylsøkere, foreslår bydelsoverlegen at asylsøkernes bagasje oppbevares i et eget kjølerom – ikke i samme rom som teppene.

«Teppene bør nummereres, knyttes til en person, samles inn ved utreise og enten vaskes på 60 grader og fryses i fem døgn på minus 18 grader, eller destrueres, skriver bydelsoverlege Irene Teslo.

Hun anbefaler at ansatte har på smittefrakk og beskyttelseshansker når de går gjennom bagasjen og når de er i smittevernrommene.

Venterommet for voksne over 18 år har egentlig bare plass til 50 asylsøkere på dagtid, mens venterommet for barn og barnefamilier har plass til 25. Her er det én sofa.

Venterommene har én do hver, men på tross av at PU hevder å vaske doene fire ganger om dagen, luktet doen på venterommet for de mindreårige urin under inspeksjonen.

Bydelsoverlege Irene Teslo anbefaler at PU gjør flere toaletter tilgjengelige, og at renhold på vask og toalett prioriteres og vaskes hyppigere.

– Tiltak må gjennomføres for å unngå at asylsøkerne gjør sitt fornødne ute, skriver Teslo.

Avviser smittefare

Politiet på sin side sier at befaringene fra bydelsoverlegen fant sted i midten av mai, ikke nylig som Dagsavisen skriver, og at de har igangsatt en rekke tiltak for å forbedre smittefaren siden da, noe bydelsoverlegen har sett seg fornøyd med. Blant annet er det etablert et isolasjonsrom, man har etablert kontaktrutiner med smittevernoverlegen i kommunen, og man har etablert en ren og uren sone i lokalene.

– Nye og ubrukte tepper deles ut i ren sone og blandes ikke med asylsøkernes bagasje som oppbevares i uren sone. Alle tepper destrueres etter bruk, kastes i avfallsposer som tilfredsstillende løsning til frysing, opplyser kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen.

Vask og toalettforhold vil vurderes fortløpende opp mot risikovurdering, opplyser politiet.

– Vi mener at de tiltakene som er gjort medfører at det er liten risiko for smitte per i dag, sier Olsen.

Tidlig mandag morgen ble det observert en rekke mennesker sovende utenfor PUs lokaler. Ifølge politiet er mange av disse asylsøkere som har blitt avvist fordi de har kommet seint på kvelden, eller på grunn av kapasitetsproblemer.

– Vi har prioritert å ta inn barnefamilier og enslige mindreårige. Det har også vært noen som ikke er asylsøkere, men som ikke har hatt andre steder å dra. Vi har ikke ønsket å jage dem vekk, men samtidig har vi ikke hatt plass på våre venterom. PUs lokaler er ikke et overnattingssted, sier Olsen.

Mer fra Dagsavisen