Innenriks

Råfilm kan avsløre bakmenn

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) mener å sitte på avgjørende bevis for hvem som rekrutterer norske fremmedkrigere til terrororganisasjonen IS i råfilmene de har beslaglagt hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Bilde 1 av 2

Diskusjonen i pressen om razziaen og beslaget hos Ulrik Imtiaz Rolfsen har så langt dreid seg om pressens ufravikelige rett til å beskytte sine kilder. Det har i liten grad blitt konkretisert hvorfor både PST og to rettsinstanser – Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett – setter pressens kildevern til side i denne saken. Dette framgår nå i detalj av lagmannsrettens kjennelse.

LES OGSÅ: Frifunnet for terroroppfordring

Hovedfokus på Hussain

Borgarting lagmannsrett har selv sett det meste av de uredigerte filmene, og konkluderer med at sekvenser av filmmaterialet kan gi PST verdifull informasjon og spor for å stanse rekruttering til terrorvirksomhet og hindre terrorhandlinger, også i Norge.

Lagmannsretten mener det dreier seg om å forhindre en kriminell handling, «prevention of major crime».

PST bekrefter overfor Dagsavisen at hovedfokuset er på Ubaydullah Hussain, lederen i Profetens Ummah. Hussain og Rolfsens medarbeider Khan Farooq var med i bilen da en 18-åring ble kjørt til Landvetter flyplass utenfor Gøteborg. 18-åringen ble deretter arrestert, og er siktet for å slutte seg til IS i krigen i Syria.

Verken filmskaperen eller Hussain var klar over arrestasjonen da de kjørte sammen hjem til Oslo. Etter at Khan Farooq deretter leverte filmopptakene til Ulrik Rolfsen, fikk de PST på døra.

LES OGSÅ: PST aksjonerte hos prisbelønt filmskaper

Ingen terrorsiktelse

Hussain var sjåfør i bilen tur-retur Oslo-Gøteborg mens Khan Farooq var filmende intervjuer og passasjer. Retten mener at filmopptakene som viser 18-åringens reiseforberedelser, filming av utstyr som knyttes til militære aktiviteter og intervju med ham, er verdifulle for PST. Men retten mener også at opptakene til Khan Farooq under kjøreturen til og fra Gøteborg kan gi PST verdifull informasjon om hvordan rekrutteringen til terrorvirksomhet organiseres i Norge.

PSTs politiadvokat, Per Niklas Hafsmoe, hevder at det også foreligger en rekke særegne omstendigheter som indikerer uheldig involvering og rolleblanding fra Rolfsens filmfotograf og journalist. Hafsmoe viser blant annet til en samtale mellom Khan Farooq og Ubaydullah Hussain som fant sted i bilen etter at de hadde kjørt den terrorsiktede 18-åringen til Landvetter.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Pressefrihet og kildevern

– Jeg og Ulrik har kommet til at alle spørsmål i forbindelse med dokumentaren og beslaget skal besvares av ham, skriver Khan Farooq i en tekstmelding til Dagsavisen.

Ulrik Imtiaz Rolfsen og Khan Farooq har siden 2013 samarbeidet om å lage en dokumentar om Ubaydullah Hussain og framveksten av Profetens Ummah – og om hva som får unge kvinner og menn, oppvokst i fredelige Norge, til å sympatisere med terrorgrupper som IS. Duoen har tidligere laget Brennpunkt-dokumentaren «Frivillig tvang» sammen.

– Pressefrihet og kildevern er ikke til for pressens eller min skyld, det er et gode hele samfunnet nyter av. Det er samfunnets sikkerhetsventil. Om PST finner bevis i disse intervjuene, er jeg usikker på. Men på grunn av PSTs måte å innhente dette på, er det nå uklart om filmen kan publiseres. Allikevel håper jeg fremdeles vi får det til. Jeg er opptatt av å vise samtalene og tankene til de vi intervjuer. Jeg tror det norske folk kan ha interesse av å se dette, sier Rolfsen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Rolfsen frykter kildetørke i terrorjournalistikk

Bedt om pause

Ubaydullah Hussain har bedt om en pause i opptakene etter PSTs razzia og beslag av filmopptakene.

– Vi håper å komme i gang igjen, sier Rolfsen.

Hussain ble nylig dømt for trusler i lagmannsretten, og har åpent støttet fremmedkrigere som slutter seg til IS. Han har imidlertid aldri vært siktet for rekruttering til terrorvirksomhet etter paragraf 147 i straffeloven. Etter det Dagsavisen erfarer, foreligger det fremdeles ingen terrorsiktelse mot mannen som har vært i PSTs søkelys siden han framsto som talsmann for islamistgruppa Profetens Ummah i 2012.

LES OGSÅ: Sammenlignes med Snowden-saken

Nyeste fra Dagsavisen.no: