Innenriks

Lager bibliotek for «tweens»

– Så vidt jeg vet, er det ingen andre som har denne typen bibliotek i Norge.

Bilde 1 av 2

– Nå trenger ikke foreldre være bekymret for at barna henger på Tøyensenteret, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) spøkefullt.

I starten av 2016 skal Norges første bibliotek kun for barn og ungdom åpnes på Tøyen i Oslo. Tiltaket er en del av bibliotekplanen for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018, men også en del av Tøyensatsingen.

– Så vidt jeg vet, er det ingen andre som har denne typen bibliotek i Norge. Her skal vi ta imot «tweens» mellom 10 og 15 år, sier sjef for Deichmanske bibliotek, Kristin Danielsen.

Tweens» er et begrep som gjerne brukes om unge som er mellom barnestadiet og ungdomsstadiet.

Et sted å henge

I Hagegata 22 skal det bli kapasitet til å ta imot 300 unge av gangen. Hallstein Bjercke, håper flere kommuner kan hente inspirasjon fra Tøyenbiblioteket.

– Dette er nybrottsarbeid. Mye av det tilbudet som bibliotekene har hatt for de unge, er rettet mot yngre barn, som for eksempel gjennom Lesefrø-prosjektet. Ungdommene mellom 10 og 15 år er en litt glemt gruppe, sier han.

– Tanken er å fange opp de unge som går ut av aktivitetsskolen og som ikke har noen steder å henge etter skoletid, forteller Danielsen.

Spill og leksehjelp

Det er en referansegruppe med unge fra Tøyen som har hjulpet Deichmanske med utvikling av konseptet, som blant annet er inspirert av bibliotekkonseptet TioTretton i Stockholm, som retter seg mot unge mellom 10 og 13 år.

– Vi har valgt å strekke aldersspennet til 15 år, da det er rundt da en del unge dropper ut av skolen, sier Danielsen.

Referansegruppen er blitt spurt om hva de ønsker å ha i et eget ungdomsbibliotek, og svaret er spill, PC, leksehjelp og voksne til stede.

– De ønsker seg rett og slett voksne som har tid til dem. Det er et tankekors, og derfor tenker vi det er viktig at vi har voksne til stede som ikke sitter bak en skjerm eller som virker opptatt med andre ting, men som har tid til å være sammen med de unge, sier Danielsen.

Tøyenløftet

Som del av forliket om å legge Munch-museet til Bjørvika, gikk Byrådet med på å gi Tøyen et områdeløft. Å oppgradere Tøyensenteret har vært en del av planen, og nå er de første endringene begynt å bli synlige. Serveringsstedet og konsertstedet Posthuset har bidratt til at det er mer liv rundt senteret på kveldstid, og Hallstein Bjercke håper at også ungdomsbiblioteket kan bidra til at området etter hvert vil føles tryggere.

– Håpet er at også barn fra andre bydeler vil besøke ungdomsbiblioteket. Det er lett å komme seg hit med T-banen, også for unge fra vestkanten, sier han.

Mer fra Dagsavisen