Innenriks

Frifunnet for terroroppfordring

Islamisten Ubaydullah Hussain er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for å ha oppfordret til terror.

Han er også frifunnet for å ha kommet med trusler og hatefulle ytringer.

– Det er gledelig at en enstemmig lagmannsrett finner at han er godt innenfor ytringsfriheten, og at vi har en rettsstat som tillater upopulære ytringer og forherligelser, forteller Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

To saker slått sammen

Dommen er et resultat av at påtalemyndigheten slo sammen to saker i anken.

I oktober i fjor ble Ubaydullah Hussain frikjent i Oslo tingrett for flere ganger å ha oppfordret til terror ved å hylle flere terrorister og terrorhandlinger. Disse ytringene ble kjent via Facebook. Påtalemyndigheten var på sin side ikke enig i tingrettens vurderinger og anket frifinnelsen.

Saken regnes som prinsipielt viktig, og den vil trolig gå helt til Høyesterett før den blir endelig avgjort.

Nektet straffskyld

I en separat sak ble Hussain i februar i fjor dømt til 120 dagers fengsel for trusler mot norske jøder, mot FFI-forsker Brynjar Lia og mot to journalister. Han ble samtidig frikjent for hatefulle ytringer på Facebook. I denne saken har påtalemyndigheten anket både straffeutmålingen og frifinnelsen.

Hussain har nektet straffskyld. Han nektet også å forklare seg i ankesaken.

Den 29 år gamle norskpakistaneren ble først kjent i offentligheten som talsmann for den ytterliggående islamistgruppen Profetens Ummah i 2011. (NTB)