Innenriks

Nei til Snowden

Norske myndigheter vil ikke garantere for at Edward Snowden ikke blir utlevert hvis han ankommer Norge. I et brev til Bjørnson-akademiet skriver justisministeren at det er opp til domstolene.

Den amerikanske varsleren Edward Snowden ble tildelt Bjørnson-prisen i år. Her fra en videokonferanse under et Amnesty-konferanse i desember i fjor. FOTO: Charles Platiau/NTB SCANPIX

Onsdag ettermiddag fikk Bjørnson-akademiet svar fra justisminister Anders Anundsen på sitt brev. Bjørnson-akademiet har bedt myndighetene sørge for at varsleren Edward Snowden kan komme til Molde 5. september, for å motta Bjørnson-prisen 2015 for sitt arbeid for personvernet. Snowden har fått annullert sitt amerikanske pass.

Dagsavisen har fått tilgang til brevet. Her skriver justisministeren at Utlendingsdirektoratet i særlige tilfeller kan frita utlendinger fra kravet om pass. Han skriver at han ikke kan gripe inn i utfallet av enkeltsaker som ikke gjelder hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller sikkerhetspolitiske hensyn.

LES OGSÅ: Edward Snowden får Bjørnsonprisen

Kan bli utlevert

Anundsen avviser også at norske myndigheter vil garantere for at Snowden ikke vil bli utlevert til amerikanske myndigheter. I brevet står det: «Først dersom domstolene har kommet til at vilkårene for utlevering er oppfylt, treffer departementet vedtak om hvorvidt begjæring om utlevering skal etterkommes. Et eventuelt vedtak om utlevering kan påklages Kongen i statsråd.» Anundsen skriver at han ikke vil kommentere behandlingen av en framtidig utleveringssak.

Han skriver videre at utleveringsloven gir hjemmel for bruk av tvangsmidler i påvente av en utleveringsbegjæring. Han viser til at en etterlyst person kan anholdes hvis en «kompetent myndighet i en fremmed stat ber om det». Det vil si at Snowden kan arresteres i det han ankommer en norsk flyplass og sendes til USA, der en straffesak for landssvik venter han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Hege Newht Nouri

Hege Newth Nouri er president i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet og generalsekretær i Norske PEN. – Jeg er først og fremst glad for å få et skikkelig svar fra Anders Anundsen. Han har lest vårt brev grundig. Men svarene han gir er ikke overraskende, sier Newth Nouri til Dagsavisen. Hun vil nå be Bjørnson-akademiets jurister se på saken.

To ulike advokatkontorer har tidligere kommet fram til at det er grunn til å tro at Snowden kan komme til Norge uten å bli utlevert. Utleveringsloven fastslår at utlevering ikke kan skje «ved politisk lovbrudd».

– Dette bør gjelde Snowden da han er en politisk aktivist. Han er forfulgt på grunn av sine politiske handlinger. Den amerikanske regjeringen har tiltalt ham for spionparagrafen og mener han er en landsforræder, sier Hege Newth Nouri.

– Vi mener han er en av dette tusenårets største helter når det gjelder varsling. Han har gjort en kjempebragd for ytringsfriheten for den amerikanske befolkningen, men også alle andre lands borgere som er overvåket av ameriansk etterretning.

– Mange sier at Snowden bør manne seg opp og vende tilbake til USA – at rettsapparatet er demokratisk. Men han er siktet etter spionparagafen. Det betyr at han i en rettssak bare kan svare ja eller nei på om han er skyldig. Han har ikke rett til å forsvare seg – eller forklare motivasjonen for sine handlingen, påpeker hun.

LES OGSÅ: Rolfsen-aksjonen sammenlignes med Snowden-saken