Innenriks

Mener «NSB-dødaren» er best

Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i ferd med å bli den beste samferdselsministeren Norge har hatt etter krigen. Det mener direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og transport.

Bilde 1 av 3

– Allerede er Solvik-Olsen på topp fem. Hvis han får gjennomført det han har tatt initiativ til, som jernbanereformen, er han nummer én, sier Sæther til Dagsavisen.

I lørdagens utgave av Dagsavisen uttalte Kjell Atle Brunborg, leder av Norsk Jernbaneforbund, at «NSB kan komme til å forsvinne helt», som følge av jernbanereformen.

I går streiket jernbaneansatte over hele landet mot reformen. Men det rokker ikke ved Sæthers syn på Solvik-Olsen.

– Jeg har respekt for at verken Ap eller fagbevegelsen liker jernbanereformen, men nå har vi i 50 år hatt en stillestående modell for hvordan vi organiserer jernbanen. Det er også verdt å merke seg at både NSB og Jernbaneverket går inn for reformen, sier Sæther.

LES OGSÅ: – En drittpakke

– Best av nær 30

65-åringen mener å ha et godt utgangspunkt for å rangere Solvik-Olsen foran flesteparten av de nær 30 samferdselsministrene Norge har hatt de siste tiårene.

– Jeg har samarbeidet med samferdselsministre helt siden midten av 1970-tallet, forteller Sæther.

Det har han gjort i kraft av sjefsstillinger i Schenker, Linjegods, NOR-WAY Bussekspress og Norges Rutebileierforbund, før han begynte i NHO.

– Hvilke tidligere samferdselsministre er av samme klasse som Solvik-Olsen, etter ditt syn?

– Trygve Bratteli og Erik Himle sto for et løft ved elektrifiseringen av jernbanen, svarer Sæther.

Både Bratteli og Himle representerte Ap. Førstnevnte var samferdselsminister i to omganger i perioden 1960–1964, mens Himle etterfulgte Bratteli, for siden å bli erstattet av Håkon Kyllingmark fra Høyre i 1965. Også han blir trukket fram som en forbilledlig statsråd av Sæther.

– Kyllingmark er faren til småflyplassnettet i Norge, verdens beste kollektivsystem på lange distanser, forklarer han.

LES OGSÅ: Advarer mot splitt og herk

Vi må fram til 1986 for å finne neste samferdselsminister som Sæther mener er verdt å nevne. Da overtok Aps Kjell Borgen posten.

– Borgen var mindre ideolog og mer pragmatiker og tenkte på folks og distriktenes beste. Han og etterfølgeren Kjell Opseth liberaliserte ekspressbusstrafikken, og laget med det et nytt kollektivtilbud i Norge, begrunner Sæther.

Han inkluderer Borgen også fordi han er «far til hovedflyplassen» på Gardermoen.

– Mange var uenige i at den ble lagt der, men vi fikk en kjempefin flyplass, sier Sæther.

Hans korte liste over gode samferdselsministre inkluderer også nevnte Kjell Opseth fra Ap, som «selv om han tok grep for sitt eget fylke, hadde handlekraft.» Opseth var samferdselsminister i perioden 1990–1996.

– Hva gjorde resten av dem feil?

– Stort sett ble det bare med vedlikehold av gjeldende politikk, restriktive holdninger og ingen fornyelse for dem, med et mulig unntak for Liv Signe Navarsete, svarer Sæther.

Navarsete var samferdselsminister for Sp i 2005–2009. Hennes etterfølgere Magnhild Meltveit Kleppa og Marit Arnstad, fra samme parti, «utmerket seg ikke noe særlig, for å si det pent», er Sæthers vurdering.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Viser handlekraft

Solvik-Olsen har derimot framvist imponerende handlekraft, ifølge NHO-direktøren.

I tillegg til jernbanereformen trekker han fram blant annet følgende saker:

• Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane tas igjen etter 30 års utarming.

• Opprettelsen av et veiselskap.

• Opprettelsen av et infrastrukturfond.

• Mer statlig plan for hovedveiprosjekter for å unngå lokale forsinkelser.

• Planer om ny godsstrategi for jernbanen.

• Sterk kollektivsatsing i de mest befolkningsrike byene.

• Satsing på kontroller av sikkerhet og etterlevelse av regler for vogntog på norske veier.

LES OGSÅ: – En stor bløff

– Men er Solvik-Olsen i tilstrekkelig grad opptatt av miljø- og klimatiltak?

– Der må jeg innrømme at han har en oppgave foran seg. Jeg skulle ønske meg et mer aktivt engasjement på miljøfronten, særlig når det gjelder næringslivets transporter.

– Er din vurdering av Solvik-Olsen preget av et ønske om mest mulig profitt for bedriftene du representerer?

– Nei, vi er opptatt av helhetlige løsninger, og er for eksempel tilhenger av rushtidsavgifter for å få bedre mobilitet også for folk flest.

LES OGSÅ: NSB er glad regjeringen lyttet