Innenriks

– Gjør jobben din, Erna

– Ikke sitt stille og skyld på andre. Dropp skatteletter og styrk kommuneøkonomien, oppfordrer LO.

1 av 2

Vi må ti år tilbake i tid for å finne en arbeidsledighet som er like høy som nå. Det viser ferske tall fra SSB og Nav.

SSB mener ledigheten i år vil stige til 4,2 prosent i år, til 4,3 i 2016. På samme tid i fjor var ledigheten på 3,2 prosent.

82.000 vil være arbeidsledige i år og 92.000 til neste år, viser beregninger fra Nav.

Heller ikke bedriftene er optimistiske: I en rapport fra Norges Bank sier norske bedrifter at produksjonsveksten bremset raskere enn forutsett. Bedriftene tror på svak vekst ut året.

Det er akkurat hva LO har varslet, mener nestleder Hans Christian Gabrielsen. Han er ikke i tvil om hvor ansvaret ligger:

– Nå må Erna Solberg gjøre jobben sin. Det er hun og regjeringen som sitter med nøkkelen til ledigheten. Solberg må slutte å skylde på andre. Nå er det hennes vakt og hun får vise handlekraft, sier Gabrielsen.

LES OGSÅ: Det blir tøffere for folk flest

20.000 jobber

Gabrielsen har en enkelt oppskrift på hvordan demme opp for ledigheten: stimulere kommuneøkonomien.

Lav oljepris har ført til skattesvikt hos kommunene. Når kommuneøkonomien vakler kuttes planlagte investeringer og i tilbudet til innbyggerne, noe som også er negativt for sysselsettingen.

Får derimot kommunene mer penger, har det en direkte effekt på sysselsettingen – og det påvirker næringslivet positivt, forklarer Gabrielsen.

– Våre beregninger viser at det kunne gitt 20.000 flere arbeidsplasser i økonomien samlet sett, sier LO-nestlederen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Reversere skattelette

Hvordan tryller LO fram 20.000 flere jobber? Ved å reversere regjeringens skatteletter.

Gabrielsen viser til at regjeringen i løpet av i fjor og i år gir 12 milliarder i skatteletter. Det tilsvarer 2,7 prosent av kommunenes samlede inntekter. Basert på virkningstabeller fra SSB mener LO at en omdisponering av milliardene i skatteletter til sysselsetting i kommunen vil gi 20.000 flere arbeidsplasser.

– Det er langt mer effektivt å holde ledigheten nede ved å stimulere kommuneøkonomien enn ved å kaste bort pengene på skattekutt.

– Skatteletter kan jo også føre til nye arbeidsplasser?

– Nei, det gir ikke den virkningen i dagens situasjon, sier Gabrielsen.

– Er ikke dette bare en ideologisk uenighet?

– I amerikansk økonomisk teori har du begrepet «horse and sparrow»: Om du fôrer hesten med nok havre, vil noe tilfalle spurvene. Det er en lite effektiv måte å stimulere til vekst, sier han.

Det Gabrielsen frykter aller mest, er at dagens ledighet skal bite seg fast og bli varig høy.

– Da blir det mer krevende å snu kursen. Derfor må regjeringen føre en ansvarlige økonomisk politikk i stedet for å ha en «vente og se»-holdning.

LES OGSÅ: – Ungdom taper

Avledningsmanøver

I Dagens Næringsliv denne uka la Solberg skylden for økende arbeidsledighet på dårlig konkurransekraft under den rødgrønne regjeringen. Hun viste til at norsk leverandørindustri den gang tapte fem store kontrakter til utlandet. Hadde kontraktene havnet i Norge, ville dagens sysselsetting vært bedre, argumenterer Solberg.

Gabrielsen kaller det en avledningsmanøver.

– Indirekte sier Solberg at dersom Høyre styrte ville ikke det ha skjedd. Det er vås. Det er en avlesningsmanøver for å få fokus bort fra at hun selv har en svak politikk, sier Gabrielsen.

LES KOMMENTAR AV ARNE STRAND: Ledigheten kraftig opp

Bommer

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier Gabrielsen bommer med sin kritikk.

– Det handler ikke om å «gjøre nok», men om veivalg. Vi er uenige i hans resept. Det blir ikke flere jobber av å øke skattene, sier Sanner.

Han mener regjeringen gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, ny infrastruktur, innovasjon og forskning igjennom skattelettene.

– Jeg trodde LO var enig i at Norge trenger flere bein å stå på for å finansiere kommunal velferd, sier Sanner.