Innenriks

Spår helsekommers

Helsevesenet kan være på vei inn i en ny, storstilt kommersialiseringsreform, advarer forfatteren som har skrevet bok om velferdsprofitører.

Bilde 1 av 2

– Nå tror jeg veien snart ligger åpen for en kommersiell revolusjon i helsevesenet med fritt behandlingsvalg, sier Linn Herning.

Til daglig jobber hun i organisasjonen «For velferdsstaten», som jobber mot kommersialisering av velferdstjenester.

I dag slipper hun boka «Velferdsprofitørene», som handler om hvordan ansiktsløse oppkjøpsfond registrert i skatteparadiser, eiendomsinvestorer eller hotellkonger, tjener hundrevis av millioner kroner på å levere velferdsgoder betalt av det offentlige. Ifølge Herning tjener store private aktører allerede fett på å løse velferdsoppgaver innen barnehage, utdanning og omsorg.

– Jeg mener det var verdt å skrive en bok om, fordi det er så få som vet at det skjer. Og fordi hele det politiske Norge har en naiv holdning til de nye private aktørene, som har rene kommersielle interesser innen velferdssektoren, sier Herning.

LES OGSÅ: Nyvalgt legepresident: – Vi må være på vakt

Helsesektoren

Særlig kommersielle selskaper som styrer i barnehagesektoren, eldreomsorgen og privatskolene får unngjelde i boka. Men det stopper ikke der:

Ifølge Herning vil helsesektoren bli den neste sektoren som vil få store kommersielle aktører inn på eiersiden – godt hjulpet av helseminister Bent Høie som tidligere i år la fram planen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg gir pasienten mulighet til å velge uavhengig av om de vil behandles hos offentlige eller private – det offentlige tar regningen uansett. Dette åpner tilgangen til offentlig finansiering på en helt ny måte, mener Herning:

– Allerede nå ser vi at det skjer en del oppkjøp innen helsevesenet. Men i motsetning til debatten rundt kommersialisering av skolen, har aktørene i helsevesenet så langt klart å snike seg unna den offentlige debatten. Først og fremst fordi det foreløpig ikke har vært noe stort problem. Men det er jo i helsevesenet den største pengepotten finnes, understreker Herning.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Ukjente summer

Hun mener det er et problem når penger som er ment å gå til velferd, ender opp i private lommebøker:

– Tjenester som drives av det offentlige, på vegne av oss alle, skal ikke ha profitt eller fortjeneste, sier Linn Herning.

Men hvor mange norske velferdskroner som har forsvunnet til ansiktsløse investeringsfond og skatteparadiser i utlandet kan Herning ikke svare på.

LES OGSÅ: Ny helsereform

– Jeg vet ikke. Det er et problem at vi ikke vet hvor mye penger det er snakk om. Det er en del ting som må skje for at vi skal få vite det. Man kan ha strengere regulering av hvilken informasjon selskapene må gi ut, og hvilke muligheter de har til å flytte penger mellom selskap for å unngå offentlig innsyn, sier hun.

Hun frykter kommersialiseringen av velferd vil fortsette.

– Regjeringen har et tydelig mål om det, sier Herning.

LES OGSÅ: Stiller Venstre og KrF til veggs

Mer fra Dagsavisen