Innenriks

Nyvalgt legepresident: – Vi må være på vakt

Det offentlig finansierte helsetilbudet må beskyttes mot sterke kommersielle interesser, mener Legeforeningens nyvalgte president, Marit Hermansen.

– Vi har en sterk velferdsstat fordi vi har valgt å bruke rikdommen vi har opparbeidet oss på utbygging av gode, offentlig finansierte velferdstjenester for alle. Det er en modell vi skal hegne om. Lik rett til helsetjenester er helt avgjørende.

– Får vi store skiller, der private aktører står for en stor del av helsetjenestene, vil det være lommeboka som avgjør om folk får et godt helsetilbud eller ei, sier Marit Hermansen. Hun er nyvalgt president i Legeforeningen etter Hege Gjessing.

Hermansen har vært leder i Norsk forening for allmennmedisin i fire år. Foreløpig frykter hun ikke en kommersiell revolusjon i helsevesenet, men mener det er grunn til å være årvåken.

LES OGSÅ: Spår helsekommers

– Må levere

– Vi må være på vakt og sørge for at det offentlige greier å levere på kvalitet. Pengene som går til folketrygden skal oppfattes som folks beste forsikring. Trygge arbeidsplasser og sterke fagmiljøer skal måles på det som gir mening å måle. På den måten vil folk også vite hva de får og hva de kan forvente, sier Hermansen, som mener et visst privat innslag i helsevesenet er nødvendig.

– Støtter du helseministerens åpning for fritt behandlingsvalg?

– Når han har valgt å prøve dette ut innenfor rus og psykiatri, er ikke det et godt valg. Dette er grupper som ofte har en vanskelig livssituasjon der det å skulle ta gode valg basert på informasjonen de får, ikke nødvendigvis er så lett.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Mer fra Dagsavisen