Innenriks

– Fiendtlig kritikk skader parforholdet

Fiendtlig kritikk er gift i parforholdet, slår en ny doktorgrad fast. Familieterapeut Morten Elgin råder deg til å slutte å tenke at «jeg har rett og du har feil».

Familieterapeut Morten Elgin ved Christiania Familievernkontor sier at fiendtlig kritikk er en stor belastning for parforholdet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Hvordan paret har det når barnet er lite, kan si mye om de greier å holde sammen de neste 17 årene. En ny doktorgradsstudie viser at man allerede når barnet er 18 måneder kan identifisere risikofaktorer, som gjør at foreldrene går fra hverandre opptil 17 år senere.

Skilsmisse

Nesten 40 prosent av norske barn opplever at foreldrene skiller lag før de er 18 år.

– Parforhold der partnerne kritiserer hverandre ofte, er mer utsatt for de tidlige bruddene. Da ødelegges parforholdet raskt.

Det forteller psykolog Maren Sand Helland, som i morgen forsvarer sin doktorgrad om samlivsbrudd og konflikter.

– Dette er i tråd med det vi forventet ut fra tidligere funn. Hvis det fiendtlige aspektet ved kritikken er stort, er det særlig skadelig både for barn og foreldres psykiske helse. Å være fiendtlig kritisk overfor hverandre er en giftfaktor i parforhold. Det er svært sårbart hvis man opplever kritikk fra partneren. Partneren er den man er mest avhengig av å ha et godt og nært forhold til. Kritikk fra den som står en nærmest er vanskeligere enn fra andre.

Studien om parforhold og samlivsbrudd er utført på Nasjonalt folkehelseinstitutt. Og dataene er hentet ut av den norske TOPP-studien.

LES OGSÅ: Studerte kvinner er mest likestilte

Blir en belastning

Morten Elgin ved familievernkontoret Christiania torv er ikke overrasket over funnene.

– Forhold som er mye preget av kritikk, og etter hvert foraktfull kritikk, ender ofte i samlivsbrudd. Det å ikke greie å møte hverandre emosjonelt, men bare kritisere hverandre, er en veldig stor belastning for parforholdet. Hvis man føler seg alene og med liten støtte, kjenner man ikke det fellesskapet man ønsker at et parforhold skal være, sier Elgin.

– Når vi møter hverandre med kritikk, da trigger vi den andres behov for å forsvare seg. Det vesentlige er å prøve å snakke sammen på måter som anerkjenner at vi er forskjellige og som ikke trigger partnerens behov for å forsvare seg mot angrep. Det er viktig å ikke lete etter sannheten, men prøve å finne forskjellighetene. Vi må tenke: Hva gjør vi med ulikheten, i stedet for å tenke at jeg har rett og du har feil.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Barnekabal

– Det kanskje mest interessante var at vi fant at det var andre ting som hang sammen med de bruddene som skjer når barnet er større. Hvis man opplevde å ha liten støtte fra partner, var det forbundet med samlivsbrudd. Og mange belastninger knyttet til barneomsorgen da barna var 18 måneder hang sammen med samlivsbrudd da barna var mellom åtte og 18 år. Det kunne være belastninger som funksjonshemninger, sykdommer og vansker med å kombinere jobb og barnepass.

Mange par sliter med å få barnekabalen til å gå opp. Det er typiske utfordringer foreldre møter når man møter den nye hverdagen. Det er interessant at det var forbundet med vansker i parforholdet så langt fram i tid.

– Er det noe man kan gjøre for å forebygge samlivsbrudd?

– Disse funnene er gjort fra barna var 18 måneder. Dette er en periode der foreldrene fortsatt er hyppig i kontakt med helsestasjonene. Når barna er så små er det lettere fange opp dem som sliter. Det gir en slags indikasjon på hvem man bør henvende seg til for å tilby hjelp, veiledning og praktisk støtte, sier Maren Sand Helland.

– De som allerede har et høyt konfliktnivå, opplever ofte en økning av konflikter med tenåringsbarn. Det viser at det ikke er lurt å la ting skure og gå. Store konflikter har en tendens til å øke snarere enn å minke.