Innenriks

Venstre og KrF finpusser kravlisten

Skjerpet kamp mot ledighet, mer til kommunene og større lærlingtilskudd er noen av kravene KrF og Venstre stiller i budsjettforhandlingene neste uke.

Av Kristian Skårdalsmo

Sammen med blant annet flere studieplasser og mer til gründerbedrifter, står dette på lista støttepartiene møter Høyre/Frp-regjeringen om revidert nasjonalbudsjett tirsdag morgen.

Regjeringen har fått hard kritikk for ikke å ta den økte arbeidsledigheten i Norge på tilstrekkelig alvor i sitt forslag til revidert budsjett.

Dette tar Kristelig Folkeparti med seg inn i forhandlingene.

– Vi vil nok se på tiltak mot ledigheten, sier finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen til NTB.

Kamp mot ledighet

På kort sikt dreier det seg om arbeidsmarkedstiltak, på lengre sikt om forskning knyttet til klima og arbeidsplasser som kan erstatte jobber som nå går tapt, forklarer han.

Regjeringen foreslår i revidert å opprette 1.000 tiltaksplasser og endre permitteringsreglene, slik at bedrifter kan beholde verdifull arbeidskraft i krevende tider.

Ferske tall viser at arbeidsledigheten i Norge for første gang på over ti år er over 4 prosent. Særlig er områder på Vestlandet, hvor mange er tilknyttet oljebransjen, rammet.

Dette må gjenspeiles i tiltakene, påpeker Syversen. Han etterlyser geografisk målrettede tiltak for områder som blir særlig hardt rammet.

– Forsterke grønne tiltak

Regjeringen øker i revidert budsjett oljepengebruken med 5,1 milliarder kroner.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik vil ikke si hvor mye av dette han ser for seg å flytte på i forhandlingene, men minner om at 400 millioner ble omdisponert i fjor.

– Når det nå først blir lagt opp til såpass bruk av oljepenger, bør litt mer av endringene i det reviderte budsjettet som Stortinget vedtar, bidra til å forsterke tiltak som allerede ligger inne i budsjettet om grønt skifte og omstilling i næringslivet, sier han til NTB.

Breivik nevner økt lærlingtilskudd, flere studieplasser, økt støtte til næringslivsrettet forskning og teknologiutvikling, mer til klimateknologifondet og mer risikokapital til gründerbedrifter som eksempler på mulige Venstre-krav.

Har ryddet unna

Regjeringen og samarbeidspartiene har allerede forhandlet ferdig om vanskelige saker, som bilavgifter.

Før revidert budsjett ble lagt fram, ble de også enige om en pakke mot barnefattigdom på vel 100 millioner kroner.

Regjeringen har i revidert budsjett foreslått å kompensere kommunenes inntektstap med 1,1 milliarder kroner.

– Det kan hende at kommunenes økonomi indirekte kan styrkes ved å se på penger som blir gitt som tilskudd til å bosette flyktninger, sier Syversen.

Frist til helgen

Til første forhandlingsmøte tirsdag klokka 10 møter, foruten Syversen og Breivik, Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter og hans kollega fra Høyre, Svein Flåtten.

Partene bør bli enige før arbeidsuka er omme. De kan likevel ta helgen i bruk om det skulle bli behov for mer tid.

Imidlertid trenger også de øvrige partiene på Stortinget noe tid på å skrive sine merknader før finanskomiteen må avgi sin innstilling 4. juni. Revidert nasjonalbudsjett skal vedtas i Stortinget 19. juni. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: