Innenriks

Offentlig ansatte elsker jobben

Ansatte i offentlig sektor er oftere stolte av jobben sin og føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser ny undersøkelse.

Bilde 1 av 2

– Jeg må innrømme at jeg blir litt overrasket over at det var så stor forskjell mellom privat og offentlig sektor på enkelte punkter, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.

Ifølge ferske tall som Opinion har skaffet for Manpower om meningen med arbeid, scorer offentlig sektor jevnt over høyere enn privat sektor, både på yrkesstolthet, yrkesidentitet og følelsen av å bidra til fellesskapet (se fakta).

– Jeg tror noe kan forklares med at mange i offentlig sektor har profesjonsutdannelse, som lærere, sykepleiere eller prester. De velger yrke først og fremst fordi det er faget de er opptatt av. Jeg tror de som tar en fagutdanning er bevisste på at de ønsker å bidra innen spesialiserte felt, og har stor indre motivasjon, sier Brath.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Trygghet i offentlig sektor

– Jeg tror absolutt at når man jobber i det offentlige føler man at man bidrar. Du betaler skatt av lønna, og du bidrar med tjenestene du gjør. Det kan forklare hvorfor mange mener det er nyttig å jobbe i offentlig sektor, sier fysioterapeut Marit Bergsås.

Hun jobber på Midtåsenhjemmet i Oslo, som i 2014 scoret aller best i kommunens undersøkelse om trivsel på arbeidsplassen blant kommunale sykehjem. Bergsås er langt fra overrasket over at hele 88 prosent av ansatte i offentlig sektor er stolte over jobben sin.

– Det kan ha å gjøre med at jobb i det offentlige oppleves som tryggere. Det er mye fokus på at privatisering er noe dårlig. Kanskje det gjør at mange tenker at de har det bedre på jobb i det offentlige enn i det private, uten at de har jobbet i det private, sier Bergsås.

LES OGSÅ: Tjener mindre enn offentlig ansatte

Faglig frihet

Selv trekker hun fram faglig autonomi og frihet som en av flere nøkkelfaktorer til at de ansatte på Midtåsenhjemmet trives så godt på jobb.

– Vi har stor tillit fra ledelsen til å gjøre oppgavene vi skal gjøre, og forme tjenestene som vi mener er best. Vi utdanner oss og oppdaterer oss faglig, og prøver å oppdatere tjenestene etter det, slik at kunnskap og erfaring ligger i bunn i det vi gjør, sier Bergsås.

Hun sier at når de ansatte trives på jobb, får det ikke bare konsekvenser for trivselen generelt. Både ledelsen ved hjemmet, kommunen og beboerne får også merke det når de ansatte trives.

– De får lavere sykefravær, og mer stabile medarbeidere slik at det ikke blir så høy turnover på folk. Beboerne blir fornøyde, noe som gjenspeiles i brukerundersøkelser. Vår trivsel påvirker beboerne, og omvendt, sier hun.

LES OGSÅ: Ansatte rømmer fra privatisering

Tett på folk

Unio-leder Anders Folkestad organiserer flere av de store profesjonsyrkene som ofte jobber i offentlig sektor, som sykepleiere og lærere. Han er enig i forklaringen om at flere i offentlig sektor har en sterk forbindelse mellom utdanning og yrke.

– En annen forklaring er at mange i de store delene av offentlig sektor har en opplevelse av å arbeide med og for folk. Du er tett på folk i ulike settinger, enten du er sykepleier, barnevernspedagog eller politi. Opplevelsen av å være til nytte for noen utløser ofte opplevelsene av å gjøre en viktig, samfunnsnødvendig og nyttig jobb, og gir en yrkesstolthet når du lykkes, sier Folkestad.

Han sier at om en opplever å ha kontroll over oppgaver og innhold, er det veldig positivt for trivsel. Men dette er under press, advarer Folkestad.

– Arbeidsgivere og myndigheter forstå at dette er en kapital som må forvaltes på en god måte. En del av kontrollregimene som har pressa seg fram eller blitt innført den siste tida truer denne kapitalen, sier han.

Han får på lang vei støtte fra Brath i Manpower, som mener undersøkelsen viser at privat sektor kan lære mye av offentlig.

– Man risikerer å miste sine beste medarbeidere hvis de føler at de ikke blir sett, får utvikle seg eller føler stolthet. Da er det fort gjort å finne en annen arbeidsgiver der slikt står høyere på agendaen, sier hun.

LES OGSÅ: Tvinger ansatte til å holde kjeft

LES OGSÅ: 100.000 ansatte får ikke tjenestepensjon

Mer fra Dagsavisen