Innenriks

Støre: – Vår politikk ligger fast

Sentrumspartiene fastslår at de får mer gjennomslag i asylpolitikken med regjeringen, enn hva som er mulig med Ap.

Venstre og KrF er lunkne til Solhjells forslag om en sentrum-venstre koalisjon.

Skeptisk

Flyktningpolitisk talsperson Geir Toskedal i KrF er skeptisk til om Ap mener alvor med dreiningen sin i flyktningpolitikken.

– Jeg skjønner jo at Ap ikke ville bli stående igjen som det partiet i Norge med den mest restriktive asyl- og flyktningpolitikken, og vi i KrF er selvfølgelig glade for at Ap vedtok å ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger. Men Ap kan jo ha sine grunner til å legge politikken sin nærmere KrF her, sier Toskedal.

Han mener samarbeidsavtalen er det viktigste redskapet for å få gjennomslag – inntil videre.

– Når vi vurderer hvem vi vil samarbeide med ser vi på politikken i sin helhet, ikke bare på et enkeltområde som asyl, sier Toskedal.

Les også: – Norsk asyldebatt er forandret

– Har ikke myket opp

Venstres André Skjelstad er enig at det er positivt at Ap fulgte etter sentrum og SV når det gjelder syriske kvoteflyktninger.

– Men når det gjelder asylpolitikken har det ikke skjedd noen oppmykning, sier Skjelstad.

Det bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Asyl og flyktningpolitikken vår ligger fast. Den er streng og rettferdig. Landsmøtet diskuterte denne politikken og vi gjorde ikke endringer i hovedretningen. Samtidig mener jeg at det er også her er grunnlag for å snakke sammen med sentrum og med venstre. Selv om vi er uenig i politikken, deler vi mange felles verdier.

– Men hva skulle vært hensikten med en slik samtale om dere ikke er enig politisk?

– Det blir et litt hypotetisk spørsmål. Det jeg kan si er at for Ap ligger hovedlinjen fast, fordi det er nær sammenheng mellom en streng asylpolitikk og det å lykkes med integreringen. Når det gjelder Syria vil jeg si at dette er en ekstraordinær humanitær krise – den verste siden 2. verdenskrig, med stor fare for å skape uro og ustabilitet i hele Midtøsten, sier Støre.

– Fått til mer

Venstre understreker nok en gang at de mener å ha fått til mer med de borgerlig på asylområdet.

– Vi har fått til en regelendring som vil legge større vekt på barns beste. Nye tall viser at 211 familier vil få bli på grunn av engangsløsning. Jeg skjønner derfor at SV har fått en aha-opplevelse, når de ser at vi har fått til mer med Høyre og Frp enn SV klarte å få til med Ap, sier Skjelstad og legger til:

– Så vil jeg si at jeg gjerne samarbeider med Solhjell på miljø- og asylfeltet om han ønsker å være konstruktiv der.