Innenriks

– Ikke noe å miste søvnen av

Ap støtter ikke sine rødgrønne kolleger. De har full tiltro til regjeringens åpenhet og tror en ny handelsavtalen blir et gode for Norge.

– Ta det med ro. Dette går bra.

Det er Marianne Aasen, Arbeiderpartiets medlem i EØS-komiteen på Stortinget, sitt råd til kollegene i Senterpartiet og SV.

I motsetning til sine tidligere regjeringspartnere, tror Ap at en ny handelsavtale om tjenester, TISA, er et gode for Norge. Ap stoler på at regjeringen forhandler i tråd med norske interesser.

– Det er ingen grunn til å tro at regjeringen gambler med de norske velferden. Alle notater kan selvsagt ikke offentliggjøres i en forhandlingssituasjon, men det gir ikke grunn til å tro at regjeringen holder noe skjult som er av vesentlig betydning, sier Aasen.

LES OGSÅ: Krever åpenhet om handelsavtale

Lekkasjer

Tidligere denne uka krevde fire tidligere rødgrønne ministere, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad fra Senterpartiet og Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken fra SV, mer åpenhet fra regjeringen om de pågående TISA-forhandlingene, hvor 50 WTO-land skal enes om en avtale som vil omfatte nær 70 prosent av verdensmarkedet for tjenester.

Sp og SV er godt med på Norges utgangsposisjon, noe den rødgrønne regjeringen selv var med på å utforme, men etterlyser informasjon om hva som nå ligger på forhandlingsbordet.

De mener at lekkasjer fra blant annet Wikileaks tyder på at avtalen tar en kurs som ikke er i tråd med det norske utgangspunktet.

– Jeg mister ikke nattesøvnen av TISA, og det er ingen grunn til at andre skal gjøre heller. Regjeringen sier de holder fast på forhandlingsmandatet, og det stoler jeg på. Skulle regjeringen ombestemme seg og gjøre vesentlige endringer, må de komme til Stortinget – og da ville de ikke få flertall dette, sier Aasen.

Velferd Sp og SV er særlig urolige for tre mekanismer i avtalen, «frys», «skralle» og «negativ listing», som partiene mener vil føre til økt liberalisering av offentlige tjenester og gjøre det vanskeligere å ta tilbake en tjeneste til offentlig regi dersom den først er blitt privatisert. Siden norske velferdstjenester, som rus, barnehage, eldreomsorg, sykehus og skole, ikke skal tas inn i TISA, tar Aasen dette med stor ro.

– Ap vil heller ikke konkurranseutsette og liberalisere skoletjenestene eller andre velferdsordninger, men det er ikke det dette handler om, sier Aasen.

Ifølge henne vil TISA-avtalen heller gjøre livet enklere for norsk næringsliv som driver med tjenesteproduksjon utenfor EU, slik som for eksempel Telenor og Statkraft.

– Disse selskapene vil få bedre rammebetingelser og ikke bli forfordelt i utlandet, sier hun.

LES OGSÅ: – Stein i glasshus

Urolige

Men også i Ap og i fagbevegelsen har det vært uroligheter for hva TISA kan innebære. På Aps landsmøte tidligere i vår vedtok partiet en resolusjon hvor det heter at Ap ser det «som en forutsetning at en TISA-avtale ikke svekker det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester og velferdstilbud».

– Dette understreker bare hva vi mener. Dersom regjeringen skulle gå med på noe som truer norsk velferd, vil Ap være imot. Men det er neppe reell fare for det, sier Aasen.

LES OGSÅ: – TISA endrer lite i Norge

Andre motiver

Han mener Sp og SV har andre motiver bak kravet om åpenhet enn å faktisk få informasjon:

– Utspillet er et slag under beltestedet. De skyver åpenhet foran seg mens de egentlig har helt andre målsettinger: De er imot mer handel, globalisering og imot å åpne Norge. Det er en grei diskusjon det, men da må SV og Sp svare på om de ønsker lavere velferd i Norge. For det er konsekvensene om vi bremser internasjonal handel, sier Gundersen.

Det er ingen grunn til å tro at regjeringen gambler med de norske velferden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: