Innenriks

Krever flere kvinner i toppen

Regjeringen må komme med en egen strategi for å flere kvinner inn i ledelsen i de statlige eide selskapene, mener Arbeiderpartiet.

Bilde 1 av 2

Blant selskaper der staten har betydelige eierinteresser, har ingen av de ti største funnet plass til en kvinne på topp.

Det vil næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Else-May Botten gjøre noe med.

– Det er ikke blitt jobbet offensivt nok med dette. Det viser disse tallene, mener Botten.

Sammen med Sp og SV har Ap bedt regjeringen komme med en rekrutteringsstrategi for å få flere kvinner til toppen.

Lønnsomt

Nå jobber Ap med et forslag om hva som bør ligge i strategien, og får råd fra kvinner som i dag sitter på topp. Blant dem direktør Linda Bernander Silseth, i Flytoget.

– Jeg opplever at vi har en regjering som er utrolig opptatt av at selskapene skal ta samfunnsansvar på mange områder, men det skorter når det kommer til mangfold, sier Silseth.

Hun mener flere kvinner i toppledelsen er viktig for selskaps langsiktige suksess.

– Det er viktig for å få til dynamikk, innovasjon og dermed også lønnsomhet i et selskap, sier direktøren i Flytoget som har gått med overskudd siden 2004. Hun har flere ideer til hvordan staten som eier kan jobbe med dette i dag og framover.

– Jeg mener dette må inn som et mål i eierskapsmeldingen, og opp som tema på eierskapskonferansen. Slik kan regjeringen sette tydelige forventninger til selskapene, og lokke flere kvinner inn. For dette handler ikke om at kvinner ikke vil, eller kan, sier Silseth.

Ferdig med barn

HMS- og HR-direktør Kirsten Berg i Statnett mener den lave kvinneandelen handler mest om rekrutteringsprosessen i selskapene.

– Jeg har selv opplevd selskaper som på sine rekrutteringsarrangement sier at de ikke ønsker å ansette kvinner før de over 40 år og ferdig med å få barn. Det var ingen klok strategi.

Samtidig etterspør HR-direktøren at flere kvinner tar krevende tekniske fag.

– Min opplevelse er at mange velger å fordype seg i ledelse og økonomi, men det vi også trenger er dyktige ingeniører med tung teknisk kompetanse, sier HR-direktøren i Statnett, som i dag har 40 prosent kvinner på deres tre øverste ledernivåer.

Mål og krav

– For at det skal skje en endring må det stilles krav og settes måltall, mener konserndirektør for HR & HMS Randi Løvland i Posten.

De har valgt å ta samfunnsansvar for å minimere skade på miljøet, og ha fokus på HMS og etnisk mangfold.

– Det å måles på dette virker, sier Løvland.

Posten har en konsernledelse som er 50/50.

– Men det skyldes ikke nødvendigvis systematisk arbeid med likestilling, men at de best kvalifiserte er valgt, sier hun.

Mæland: – Kvinnene må være interessert

Staten som eier er allerede tydelig på at selskapene skal bli bedre på å rekruttere kvinner, svarer næringsministeren.

– Det er flott at også Arbeiderpartiet støtter den viktige kampen for å få flere kvinner inn i ledelsen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Som eier har hun klare forventninger om at styrene jobber systematisk for å ivareta mangfold.

– Det skriver vi også i eierskapsmeldingen. Vi forventer at selskaper med statlige eierandeler har strategier og gjennomfører tiltak for å fremme likestilling og mangfold i bedriftene, sier Mæland og legger til:

– Vi har for få kvinner på toppen i norsk næringsliv. Når vi bare rekrutterer fra en del av befolkningen går vi glipp av viktig kompetanse. Det har vi ikke råd til.

Mæland understreker at eierskapsmeldingen hun leverte i fjor er ferdig behandlet i Stortinget.

– Det står der at styrene skal jobbe systematisk for å sikre mangfold. Kjønnsrepresentasjon i styrene har vært et nødvendig grep for å sikre mangfold. Men om regelen ikke har bidratt til flere kvinnelige toppledere de siste ti årene, er sannsynligheten liten for at den vil gjøre det de ti neste.

Regjeringen har ingen planer om å endre denne regelen.

– Samtidig har vi heller ingen planer om å innføre nye tvangsreguleringer av næringslivet, sier hun.

– Hva mener du er det viktigste man kan gjøre for å flere kvinner inn i ledelsen i de statlige selskapene? 

– Jeg tror det også handler om at vi må få kvinnene interessert i å ta toppjobber. Vi må trekke fram gode rollemodeller, sier Mæland.

Hun viser til at både NHO og Innovasjon Norge har lederprogrammer for kvinner.

– Vil det bli et tema på eierskapskonferansen?

– Dette er et naturlig tema i alle sammenhenger hvor vi snakker om statlig eierskap.

Mer fra Dagsavisen