Innenriks

Mener Sundtoft er en fare for klima og miljø

Tine Sundtoft (H) har gjort en så slett jobb som klima- og miljøminister at hun er blitt en fare for både klimaet og miljøet, mener miljøbevegelsen.

Av Tor Sandberg og Sofie Prestegård

– Tine Sundtofts bidrag så langt, viser at hun gjør mer skade for klimaet og miljøet, enn tjenester, sier petroleumsrådgiver Silje Lundberg i Bellona.

I går ble det kjent at regjeringen vil flytte iskanten slik at oljeselskapene kan få bore enda lenger nord. Det fikk det til å renne over for flere enn Lundberg, etter det miljøbevegelsen opplever som en skrekkens uke for miljøet og klimaet. For siden forrige fredag har Sundtoft og regjeringen også gitt grønt lys for dumping av store mengder gruveavfall i Førdefjorden og bevilget penger til videre kullutvinning på Svalbard.

– Jeg har veldig liten tro på Sundtoft i tida framover. Den merittlisten hun så langt har, viser dessverre at verken klimaet eller miljøet har fått den statsråden det fortjener, sier Silje Lundberg.

– Hva blir det neste?

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, ler oppgitt da Dagsavisen spør ham om hva han synes om Sundtofts innsats.

– Vi kan ta bare noen saker. Førdefjorden skal gjøres om til en søppelplass for gruveindustrien. Nedleggelse av kullgruver? Nei, det overlater vi til andre, selv om kull er en klimaversting. Og så er det iskanten som flyttes for å gi oljeindustrien det den ønsker. Fra før har vi også fornøyelseskjøring med snøskuter, en svekking av sikkerhetsreglene for oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes og blyhagl i norsk natur. Jeg vil ikke plassere ansvaret på Sundtoft alene, men det er tydelig at vi har en regjering som ignorerer miljøhensyn. Nå spør vi oss: Hva blir det neste?

– Gjør det motsatte

Heller ikke fungerende fagsjef Karoline Andaur i WWF-Norge, finner noen som helst grunn til å rose Sundtoft.

– Den siste ukas hendelser viser at statsråden og regjeringen ikke tar klima- og miljøutfordringene på alvor, konstaterer hun.

– Høyre har landsmøte denne helgen. Der snakker de så fint om grønn omstilling og grønn vekst, men den siste uka med blant annet Førdefjorden og iskanten, viser at de gjør det motsatte av å omstille Norge, fortsetter Andaur.

– Det man ofte glemmer i debatten, er at de valgene vi gjør nå, spesielt innenfor olje- og gass, er investeringer for fremtiden. Når vi nærmer oss 2050 og vippepunktet for farlige klimaendringer, vil det være for sent å omstille Norge. Derfor må vi omstille nå. De beslutningene som har kommet fra blant annet Sundtoft, viser at regjeringen velger det motsatte. Vi hadde et visst håp om at de ville gjøre noe etter Erna Solbergs nyttårstale og trontaledebatten. Men stortingsmeldingene som har kommet siden da, og beslutningene som er fattet, viser at de går imot det de selv har sagt. Det viser også stortingsmeldingen om Oljefondet, hvor det ikke er klare uttrekkskriterier fra kull, sier Andaur.

Forsvarer beslutningene

Til tross for kritikken, mener Sundtoft at de siste dagenes omstridte beslutninger har vært riktige.

– Vi er i gang med omstilling til flere grønne arbeidsplasser, men vi vet at det vil være olje- og gassvirksomhet i Norge i noen tiår framover. Da er det viktig for meg at det skal være strenge miljøkrav. Det skal ikke være olje- og gassutvinning i iskanten. Når det gjelder gruvevirksomhet, må vi ikke glemme at mange moderne produkter, også miljøprodukter, trenger mineraler. Men forutsetningen må være at gruvedriften er miljømessig forsvarlig. I Engebø (ved Førdefjorden) har vi satt så strenge krav at driften er forsvarlig, og vi følger anbefalingen fra miljødirektoratet, sier Sundtoft.

Det finnes ingen krystallklar måte å definere iskanten på, ettersom overgang til is kan variere fra år til år. Men Sundtofts definisjon er en annen enn den Polarinstituttet har, nemlig der det er 30 prosent sjanse for is. Slik ble det også gjort under denne rødgrønne regjeringen.

– Når det gjelder iskanten har vi brukt samme metode og definisjon som Stortinget la til grunn da de behandlet forvaltningsplanen i 2006 og 2011, påpeker Sundtoft.

– Dette er en oppdatering av forvaltningsplanen, og da er det korrekt å bruke den samme definisjonen som i den opprinnelige planen. Derfor har vi oppdatert den med nyeste tilgjengelige data. Men vi varsler også en fullstendig ny forvaltningsplan i 2020. I den forbindelse kan det være naturlig å se på definisjonen. Men vi mener at i en slik oppdatering er det riktig å bruke den definisjonen som Stortinget nå har brukt to ganger, fortsetter hun.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og de to støttepartiene Venstre og KrF slås det fast med all tydelighet at områder nær iskanten skal skånes for oljevirksomhet.

Mer fra Dagsavisen