Innenriks

Ny iskant-beregning skaper strid

Regjeringen endrer sin beregning av hvor iskanten skal gå i Barentshavet og høster massiv kritikk fra miljøbevegelsen og flere partier. Organisasjoner varsler søksmål.

Av Jan-Morten Bjørnbakk og Kristian Skårdalsmo

I den oppdaterte forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet flyttes i praksis grensen for hvor den sårbare og produktive iskantsonen går.

Ved å bruke ferskere tall for isutbredelsen i Barentshavet, er ikke lengre de nordligste blokkene i Barentshavet innenfor iskantensonen.

Ikke overlapp

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) insisterer i en pressemelding på at de ikke endrer definisjonen av iskanten.

– Den oppdaterte beregningen av iskanten viser at iskanten ikke overlapper med områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Sammen med de rammene som er satt for leteboring i 23. konsesjonsrunde, innebærer dette at det ikke vil drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden, heter det.

Faglige råd

Både miljøvernministeren og miljøorganisasjonene viser til Norsk Polarinstitutt – ministeren til en ny evaluering der de ferskeste tallene for isutbredelse benyttes; miljøorganisasjonene til det faglige rådet fra Polarinstituttet om å holde tilbake 14 av de utlyste blokkene uavhengig av hvor iskanten går.

Absurd

– Det er absurd at en norsk regjering overkjører alle vitenskapelige råd, og lager sin egen definisjon av iskanten, kun for å tillate enda nordligere leteboringer. I dag manipulerer Tine Sundtoft den mest oppdaterte kunnskapen, og viser med all tydelighet at hun gjør mer skade for klima og miljø enn hun gjør nytte, sier Bellonas petroleumsrådgiver Silje Lundberg.

Søksmål

Greenpeace varsler at organisasjonen sammen en rekke andre aktører forbereder et søksmål mot regjeringen for brudd på miljøbestemmelser i Grunnloven.

– Vi oppfatter dette som et klarsignal for å gå videre i arbeidet med søksmål. Skal vi ta klimaproblemet på alvor kan vi ikke fortsette å gi oljeindustrien alt den peker på, spesielt ikke i svært sårbare områder opp mot iskanten, sier Greenpeace-leder Truls Gullowsen.

– Ikke en eneste blokk

Oljebransjen har ikke tenkt å la miljøpartier og miljøbevegelse råde grunnen alene.

– Vi har ikke en eneste blokk å avse i diskusjonen om iskantdefinisjoner og vil mobilisere bredt i hele landsdelen. Vi vet at vi har et tungt flertall i Stortinget bak oss i Ap, Frp og Høyre, sier administrerende direktør Kjell Sæter i den nordnorske leverandørsammenslutningen PetroArctic til NTB.

De grønne småpartiene fortviler. Venstre mener regjeringen og Arbeiderpartiet fortsatt velger feil i viktige miljøspørsmål.

– I saken om iskanten vil Ap og regjeringen ikke engang ta inn over seg det faglige grunnlaget. Det kan ikke være sånn at vi velger bort miljøhensyn hver eneste gang det går på bekostning av noe som helst, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Avgjøres i Stortinget

SVs miljøpolitiske talsmann Heikki Eidsvoll Holmås tror det er mulig å snu Arbeiderpartiet.

– Det er fortsatt mulig å stoppe regjeringens oljesmurte politikk. Arbeiderpartiet må gjøre det som den miljøfiendtlige regjeringen ikke evner: Lytte til forskernes faglige anbefalinger, sier han.

KrF minner om at det er i Stortinget saken avgjøres og peker mot Senterpartiet.

– Det er Ap og Sp som vil bestemme hvor flertallet skal ligge. Min bønn til Ap og Sp er at de denne gang lar miljøhensyn gå foran, sier miljø- og energipolitisk talskvinne Rigmor Andersen. (NTB)

Solberg mener ny grense for iskanten er «faglig riktig»

Statsminister Erna Solberg (H) viser til at isen i Barentshavet har trukket seg nordover og mener det er riktig å trekke en ny grense for iskanten.

– Vi mener dette er det faglig riktige. Det er en faktisk observerbar iskant i Barentshavet. Når denne har beveget seg, er det riktig å gjøre dette, sier Solberg til NTB.

En snau uke etter at Arbeiderpartiets landsmøte sluttet opp om regjeringens definisjon av iskanten, kom klimaminister Tine Sundtoft (H) med en oppdatert forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet. Ferskere tall for isutbredelsen i Barentshavet gjør at de nordligste blokkene ikke lenger er innenfor iskantsonen.

Sundtoft og Solberg understreker at definisjonen av iskanten er den samme som under den rødgrønne regjeringen. Grensen går der det er 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned.

Samarbeidspartiene KrF og Venstre ønsker at iskanten skal defineres på nytt, men med Aps stillingtagen er det ikke flertall på Stortinget for dette.

– Det er veldig hyggelig at Arbeiderpartiet er enige med oss. Det er bra at Stortingets definisjoner står seg over tid. Det er viktig for norsk olje- og gassvirksomhet at det er stabilitet rundt slike spørsmål, sier Solberg.

Arbeiderpartiets landsmøtevedtak åpner for en ny vurdering av iskanten når forvaltningsplanen skal rulleres i 2020.

– Det er opp til dette arbeidet å se om det skal bli en ny definisjon av iskanten og om andre tall eventuelt skal legges til grunn, sier Sundtoft. (NTB)

– Sjokkerende at regjeringen overhører miljøråd

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener regjeringen ser bort fra miljøfaglige råd som advarer mot å la oljeindustrien slippe til i sårbare områder langs kysten.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener det er sjokkerende å se hvordan regjeringen «gir totalt blaffen i miljøfaglige råd når de fatter politiske beslutninger om petroleumsvirksomhet».

– I stedet for å respektere klimaets og naturens tålegrenser, og si nei til oljevirksomhet i sårbare og svært viktige områder som iskantsonen, flytter de grensene for å legitimere oljeboring i Arktis, han.

Den nye iskanten er tegnet opp på bestilling fra oljenæringen, mener Natur og Ungdoms leder Arnstein Vestre.

– Den nye iskanten er ikke motivert av å gjøre det som er best for miljøet, men å kunne sette i gang med mest mulig risikofylt oljeleting, sier han. (NTB)

Mer fra Dagsavisen