Innenriks

På to hjul for bedre klima

Alle Oslo kommunes nær 50.000 ansatte er påmeldt den nasjonale Sykle til jobben-aksjonen. Det er godt nytt for folkehelsa og også klimaet.

Bilde 1 av 2

– Mer sykling er et kinderegg.

Det reduserer utslippene av klimagasser, fører til mindre luftforurensning og er arealeffektivt.

Det sier miljøbyråd Guri Melby (V) om bakgrunnen for Oslo kommunes deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen, som starter i dag.

Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) er enige med henne i at sykkelen kan utgjøre en forskjell i klimakampen, hvis bare flere bilister tar den i bruk.

– Trenger flere elsyklister

– Årlig selges det mellom 350.000 og 400.000 sykler her i Norge, så det skorter ikke på sykler. Men det skorter på syklister, for folk bruker jo ikke syklene sine. Hvis vi får folk til å bruke syklene sine mer, vil det kunne føre til en reduksjon i utslippene av klimagasser, sier TØI-forsker Aslak Fyhri.

– Men det er enklere å se for seg dette ved en overføring fra bil til elsykkel. Elsykkelen brukes to-tre ganger så mye som vanlige sykler og fører til en helt annen sykkelbruk med lengre reiser, fortsetter han.

– Hvor mange elsyklister trenger vi for klimaets del?

– Salget av elsykler har doblet seg hvert år de tre siste årene. I fjor ble det solgt 10.000. Jeg tenker vi bør opp i 40.000 solgte elsykler årlig før den får stor effekt, svarer Fyhri.

Stortingspolitikernes målsetting er en dobling av sykkelbruken innen 2023. Det i seg selv vil tilsvare utslippet til mer enn 200.000 fossilbiler, viser TØI-beregninger gjengitt i Stavanger Aftenblad.

Samtidig er potensialet for mer sykling enormt.

– Reisevaneundersøkelsen viser at cirka 40 prosent av våre daglige reiser er under 3 kilometer og dermed innenfor sykleavstand, påpeker forskningsleder ved TØI, Randi Hjorthol.

Reisevaneundersøkelsen viser også at over halvparten av alle reiser på mellom 1 og 3 kilometer gjennomføres med bil.

Store forskjeller i sykkelbruken fra by til by, indikerer også at mye er ugjort når det gjelder å gjøre nordmenn til en nasjon av syklister. I Trondheim og Stavanger, hvor det er jobbet lenge med å tilrettelegge for mer sykling, foregår henholdsvis 8,6 og 8,1 prosent av alle reiser med sykkel. I Oslo er sykkelandelen bare på 5,4 prosent, ifølge den nyeste reisevaneundersøkelsen.

Bare hver tiende

Nå knytter det seg stor spenning til hvor mange av Oslo kommunes nær 50.000 ansatte som kommer til å sette seg på sykkelsetet og tråkke i vei til fordel for klimaet, miljøet og egen helse.

– Det er et stort potensial for mer sykling, sier finansbyråd Erik Lae Solberg (H).

Selve rådhuset er intet unntak.Der er det så langt bare om lag hver hver tiende av de rundt 250 ansatte som sykler til jobben.

– Både Guri og jeg sykler allerede daglig, og det er også andre byråder som sykler, bedyrer Solberg.

Han håper sykkelaksjonen også skal bidra til mindre sykefravær.

– Vil endre vaner

Sykle til jobben-aksjonen strekker seg over 60 dager, helt fram til 19. juni. Blant premiene deltakerne konkurrrerer om, er det også en elsykkel.

– I fjor var vi totalt 16.150 deltakere. Av dem var det 20 prosent som var totalt inaktive ved aksjonsstart. Ved aksjonens slutt var det bare 9 prosent av dem som var det. Det betyr at vi fikk 1.600 mennesker til å bli aktive, forteller prosjektleder Emily Robertson.

I år har hun stor tro på enda bedre resultater, og ikke bare på grunn av mange potensielle deltakere fra Oslo.

– Så mange prøvde å melde seg på mandag morgen at nettsidene våre var nede i en periode, forteller Robertson.

Hun tror at over 20.000 etablerte og nye syklister i dag vil komme seg til jobben ved hjelp av pedalkraft, som deltakere i Sykle til jobben-aksjonen.

–Hvor stor betydning vil dette kunne få?

– Flere vil begynne å bruke sykkelen på flere reiser. Vi tror 60 dager er nok til å endre en vane, svarer Robertson.

Hun mener vi nå står ved et veiskille når det gjelder sykling her til lands, til tross for at det fortsatt er en del ugjort når det gjelder bygging og vedlikehold av sykkelveier.

– Alle er opptatt av at vi skal bli en sykkelnasjon, og utsiktene til det er positive, selv om de som sykler til jobben i dag antakelig vil måtte regne med å støte på et par hindre på veien, sier Robertson.

Nyeste fra Dagsavisen.no: