Innenriks

– Norge bør ta imot 10.000 syriske flyktninger

Ap-leder Jonas Gahr Støres forslag om at Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10.000 syriske flyktninger i år og neste år, ble møtt med langvarig stående applaus av delegatene på partiets landsmøte torsdag.

Av Bibiana Piene

Støre sa i talen i Folkets Hus at 5.000 skal tas imot i år og like mange i 2016.

– Vi ser en region der millioner er på flukt. Verden har ikke sett noe verre siden andre verdenskrig. De landene som kan gi et ekstra bidrag, må gjøre det, sa partilederen.

Etter Venstre og SV

Med forslaget følger Arbeiderpartiet og Støre dermed i fotsporene til SV og Venstre. Onsdag fremmet SV et forslag for Stortinget om å be regjeringen om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria over de neste to årene.

Forslaget er også identisk med en enstemmig uttalelse fra Venstres landsmøte i Tromsø sist helg, mens KrFs ungdomsparti KrFU vil ta til orde for at moderpartiet gjør det samme på partiets kommende landsmøte.

Dermed ligger det an til et klart politisk flertall for at Norge skal ta imot 10.000 syriske kvoteflyktninger de neste årene.

Støres tale vil også møte jubel hos ungdomspartiet AUF, som har foreslått at Norge skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger i 2015.

Letter presset

– Vi skal svare på appellen og styrke den humanitære hjelpen til de katastroferammede i Syria, Irak og nabolandene. Da må vi hjelpe de som er i nød, der krisen er, vise solidaritet og medmenneskelighet, sa Støre.

Imidlertid er det en forutsetning at kommunene er i stand til å ta imot flyktningene.

– Og her har vi alle et ansvar. Både vi som sitter på Stortinget, og dere som styrer kommunene, understreket Støre.

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har påpekt at forslagene om å dramatisk øke antallet syriske kvoteflyktninger bør vurderes opp mot konsekvenser for antallet asylankomster og den økonomiske politikken.

Sentralstyrets egen overslagsberegning har vist at 10.000 kvoteflyktninger vil få en prislapp på om lag 7 milliarder kroner, inkludert integreringsutgifter. (NTB)

Les også: Støre har bestemt seg om Palestina

Lover å omgjøre endring i arbeidsmiljøloven

Dersom Arbeiderpartiet vinner valget i 2017, vil vedtaket om midlertidige ansettelser fjernes, lover partileder Jonas Gahr Støre.

Fra 1. juli endres arbeidsmiljøloven slik at det blir generell adgang til midlertidige ansatte. Grensen for slike ansettelser er satt til 12 måneder.

– Det mest midlertidige med forslaget om midlertidige ansettelser er forslaget selv, sa Støre i talen på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag.

Han mener regjeringen svekker arbeidstakernes rettigheter og tilliten mellom arbeidslivets parter.

– De svekker den norske modellen. Og det er ille at Venstre og KrF ikke hindret Høyre og Fremskrittspartiet i å gjøre det. Vi vil en annen vei, sa Ap-lederen. (NTB)

Støre vil ha helhetlig skoledag

Arbeiderpartiet vil gi elevene et heldagstilbud, sa Jonas Gahr Støre i åpningstalen på partiets landsmøte.

– Vi vil ha en helhetlig skoledag der skole, SFO, leksehjelp, kulturaktiviteter, sunt måltid og fysisk aktivitet gir elevene et godt heldagstilbud for å fremme god læring og trivsel, sa Ap-lederen i talen torsdag.

Partiet ønsker også en lese-, skrive- og regnegaranti for de yngste elevene.

– Alle elever skal opp på et grunnleggende godt nivå i disse ferdighetene innen utgangen av andre trinn. Når vi ser at noen sliter med å få dette på plass, skal vi ikke vente og se – vi skal sørge for at de får hjelp med én gang, sa Støre. (NTB)

– Statens pensjonsfond må ut av kull

Ap åpner for at staten kan ta store deler av regningen for bygging nær kollektivtraseer. Partiet vil også ta oljefondet ut av kull og øke Fondet for klimateknologi til 100 millioner kroner i 2017.

– Tiden er nå inne for at vi tar Statens pensjonsfond ut av kull, fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre til partiets landsmøte i Folkets Hus i Oslo torsdag.

I talen trakk Støre også fram fornyelse av transportsektoren, utvikling av en ny industripolitikk og et strategisk kunnskapsløft som avgjørende for å kutte i norske utslipp. Blant annet sa Ap-lederen at partiet går inn for staten kan ta inntil 70 prosent av regningen for bygging av boliger og næringsbygg nær kollektivtraseene.

Støre sa også at Ap ønsker at Norge skal utvikle lav- og nullutslippsløsninger i alle norske industrigrener fram mot 2050, også innen olje- og gassektoren.

– For å finansiere slike nye satsinger, teste ny teknologi og støtte nye pilotprosjekter – for å få til et markant løft – foreslår Arbeiderpartiet å øke fondet for klimateknologi til 100 milliarder kroner i 2017, sa Støre.

Regjeringen har på sin side lagt opp til å øke fondet med 4,25 milliarder kroner årlig, slik at det i 2016 vil stå 62,75 milliarder kroner i fondet.

Støre sa at partiet i løpet av helgen skal samle seg om flere forslag til hvordan norske utslipp skal kuttes og viste til klimatoppmøtet i Paris i desember.

– Vi står fast ved at Norge skal bidra til 40 prosent kutt sammen med EU. Samtidig står vi fast ved den brede enigheten fra Stortingets klimaforlik om at vi skal forplikte oss til et større samlet bidrag – til kutt også utenfor Norge, sa Støre.

Han la til at han håper at landsmøtet bekrefter Arbeiderpartiets ambisjon – at Norge skal bidra med kutt tilsvarende 100 prosent av norske utslipp i 2030. (NTB)