Innenriks

SV vil redde uføres økonomi

En varig kompensasjonsordning må innføres for uføre som taper økonomisk på uførereformen, mener SV.

Torsdag skrev Dagsavisen at Skattedirektoratet har beregnet at fire av ti uføre, hele 127.000 personer, får en nedgang i sin nettoinntekt på grunn av uførereformen, som trådte i kraft 1. januar.

83.000 av disse taper inntil 6.000 kroner i året, men det er også uføre som får en inntektsreduksjon på over 24.000 kroner årlig.

Her kan du lese saken: 127.000 uføretapere

Fredag tok Unio-leder Anders Folkestad til orde for at disse tapene må reverseres av Stortinget.

– Politikerne må vise storsinn og ikke opptre smålig, uttalte han til Dagsavisen.

Les hele saken her: Står opp for uføre

Nå kommer SV ham i møte ved å foreslå en varig kompensasjonsordning.

– Dramatisk

– Det å miste flere tusen kroner i året når du har en lav inntekt fra før, er veldig dramatisk. Derfor ønsker SV en varig kompensasjonsordning for dem som taper på uførereformen, sier Kirsti Bergstø, medlem av arbeids- og sosialkomitéen for SV.

Mange uføre har opplevd tap av bostøtte og høyere egenandeler som en konsekvens av uførereformen. SV vil foreslå at også slike tap gjennomgås og rettes opp i, opplyser Bergstø.

Under stortingsdebatten om uførereformen tirsdag for en uke siden, uttalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) at det hele tida har ligget i kortene at reformen kunne føre til noe mindre i inntekt for en del uføre. Han mener en nedgang i inntekten på inntil 6.000 kroner, er noe uføre bør klare å takle uten store problemer.

Les også: Uføre i økonomisk uføre

Les også: Debatt på Stortinget om tap av trygd

– Haster

Leder i Uføres Landsforening, Laila Sandbekk, er av en annen oppfatning. Hun frykter at uføre nå kan få store problemer med å betale regningene sine.

Også Bergstø er bekymret for de uføres økonomi.

– Det er ikke sånn at uføre lever fete dager. 6.000 kroner mindre i året innebærer et stort innhogg i økonomien for dem som har minst, påpeker hun.

– For dem som nå sitter og lurer på hvordan de skal få råd til nye fotballsko til ungen sin, haster det med å få på plass en kompensasjonsordning, fortsetter Bergstø.

– Det vil være underlig hvis de andre partiene på Stortinget slår seg til ro med at man må avvente hva slags konsekvenser reformen får på sikt, slik Eriksson signaliserte under stortingsdebatten. Uførereformen var jo aldri ment å være en innsparingsreform, påpeker hun.

– Taper mye

En rekke uføre som har tatt kontakt med Dagsavisen, forteller alle om store inntektskutt. Blant dem er det også uføre som jobber litt i tillegg. En viktig grunn til at uførereformen ble gjennomført, var at det skulle bli enklere for uføre å jobbe.

– Det jeg nå sitter igjen med etter å ha betalt skatt av lønna, dekker ikke mer enn dieselen jeg trenger for å kjøre til og fra jobb, forteller en av dem.

Les også: Misnøye hos Sivs egne

Nyeste fra Dagsavisen.no: