Innenriks

Ber Anundsen om svar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber justisminister Anders Anundsen (Frp) svare på om han har tilbudt KrF og Venstre politisk gjennomslag for å slippe unna alvorlig kritikk.

Av Marie Melgård, Sofie Prestegård og Gunnhild H. Bjerve (NTB)

– Handel mellom konstitusjonelle forhold, tillit og politikk bør ikke bli parlamentarisk skikk i Norge, slår kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fast.

I mars skrev Dagsavisen at Anundsen forsøke å sno seg unna mistillit og kritikk fra kontrollkomiteen ved å tilby Venstre og KrF en hestehandel: Anundsen ville gå med på å gå igjennom sakene til utsendte asylbarn mot at Venstre og KrF bare kom med mild kritikk i komiteen.

– Svært alvorlig

– Påstandene er svært alvorlige. Jeg kjenner ikke til et eneste tilfelle der det har framkommet slike påstander før. Derfor er det nødvendig å be justisministeren besvare dem. Det har han hittil ikke gjort, sier SVs Bård Vegar Solhjell, som er saksordfører i den såkalte asylbarnsaken.

De fem rødgrønne representantene i komiteen har reagert på at Anundsen skal ha forsøkt å forhandle seg bort fra kritikk eller mistillit i asylbarnsaken med Venstre og KrF, slik Dagsavisen skrev, og gikk i gårsdagens møte inn for å sende brev til ham med spørsmål om dette.

Etter Dagsavisens sak sendte Per Olaf Lundteigen (Sp) et brev til Anundsen hvor han ba justisministeren svare for om hva han hadde sagt til samarbeidspartiene på Stortinget.

Lundteigen fikk svar fra justisministeren, som avsto fra å svare:

- Det har alltid funnet sted politiske drøftelser, internt i partier eller mellom ulike partikonstellasjoner, som verken er vanlig eller naturlig å gi innsyn i. Av prinsipielle grunner kommer jeg derfor ikke til å informere verken Stortinget eller enkeltrepresentanter om innholdet i slike politiske møter eller samtaler eller å opplyse om hvilke tema som eventuelt er drøftet, skriver Anundsen i sitt svar.

– Om Grunnloven er fulgt eller ikke, kan ikke bli et spørsmål man kan kjøpe seg fri fra. Det dreier seg om tilliten til at spillereglene blir fulgt, for eksempel Grunnlovens opplysningsplikt, sier Solhjell.

Uenige

Regjeringspartiene og samarbeidspartnerne i KrF og Venstre er uenig i at påstanden er noe kontrollkomiteen skal behandle, og så ikke behovet for å sende spørsmål til Anundsen. Venstres Abid Q. Raja mener kontrollkomiteen er ferdig med asylbarnsaken og viser til at Venstre og KrF har vedtatt merknader til innstillingen som er oversendt Stortinget.

– Nå føler jeg saken tar en ny sving, over i noe jeg kaller partipolitisk spill. Det må gjerne de rødgrønne velge å gjøre det. Men det føler jeg at ikke er kontrollkomiteens rolle, sier han.

Høyres Michael Tetzschner mener kontrollkomiteen må holde seg til å holde øye med «regjeringens embetsførsel», og ikke blande seg inn i diskusjonene mellom partiene på Stortinget.

– Vi må passe på at representantene i Stortinget kan sondere på fritt grunnlag, uten at sonderingene blir gjenstand for kontrollkomiteens vaktsomme blikk.

– Ikke vanlig skikk

– Det foregår politiske drøftinger på huset her hele tiden, og det inngås politiske avtaler. Det er en del av politikkens natur, det er en god ting. Men det er ikke vanlig parlamentarisk skikk at en statsråd henvender seg til medlemmer av kontrollkomiteen og forsøker å kjøpslå seg til tillit og unngå kritikk, særlig ikke når det dreier seg om konstitusjonelle forhold, sier Jette Christensen (Ap).

Etter at justisministeren gjorde det klart overfor Lundteigen at han ikke ville svare på spørsmål om saken, forventer Christensen nå et ryddig svar fra ham.

– Hvis ikke får vi ta saken opp igjen, sier hun

Solhjell er overrasket over at ikke flere partier vil stille Anundsen spørsmål om saken.

– Det er de mest alvorlige påstander, og det dreier seg om en sak vi hadde til behandling her. Da syns jeg det er betenkelig at man ikke vil ha svar fra statsråden, sier Solhjell.

Han mener saken dreier seg om spillereglene i politikken og derfor må være hevet over politiske enkeltsaker.

– Vi kan ikke ha en situasjon der vi kjøpslår om Grunnloven og hvordan den følges opp, sier SV-politikeren.