Innenriks

Vil ikke beklage overfor utsendte familier

– Det er jo ikke sikkert vi finner igjen alle en gang. De er jo spredt for alle vinder, sier Frps Mazyar Keshvari.

Av Mats Rønning og Johan Falnes

«En veldig god deal», sier Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari om asylavtalen med KrF og Venstre. Han slår fast at barnefamilier også framover vil bli returnert etter mange år i Norge.

– Mot å vurdere sakene til et ubetydelig antall asylsøkere på nytt, har vi fått gjennomslag for betydelige innstramminger, sier Frps innvandringspolitiske talsmann til NTB.

Han har ikke tenkt å beklage overfor familier som eventuelt får sine saker omgjort og vender tilbake til Norge.

– Overhodet ikke. De ble sendt ut etter alle lover og regler, sier Keshvari.

– Ikke urimelig krav

Inntil onsdag holdt Fremskrittspartiet steilt fast ved at utsendte barnefamilier ikke skulle få sakene sine vurdert på nytt. Nå har pipen fått en annen lyd.

– Det var ikke et urimelig krav fra KrF og Venstre. Problemet var at de stilte ultimatum og opptrådte helt rabiat. Hadde de fremmet en sak på vanlig måte, hadde vi nok blitt enige for lenge siden, sier Keshvari.

Han er spesielt godt fornøyd med punktet om at utlendingsmyndighetene skal foreta en ny vurdering av flyktningers beskyttelsesbehov før de får permanent opphold i Norge.

– Her snakker vi om mulige returer av flere tusen mennesker, også barnefamilier, sier Keshvari.

Onsdag fikk Venstre og KrF omsider gjennomslag for kravet om å sikre en ny vurdering av sakene til lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli i fjor.

Men KrF-leder Knut Arild Hareide var åpen om kostnadene ved avtalen under pressekonferansen i Justisdepartementet.

– Vi er glad for deler av avtalen, mens enkelte andre deler er noe vi aksepterer ut fra en helhet, sa Hareide.

Les også: Enighet om asylavtale

– En grei pris å betale

Frps nestleder Per Sandberg sier en ny asylmulighet for maksimalt 100 barn er «en grei pris» for å få gjennomslag for partiets gamle innstrammingsforslag.

Sandberg sier til Adresseavisen at han erkjenner at bråket om asylbarna ble en omkamp om asylavtalen fra Sundvollen.

– Jeg er overrasket over hvor langt KrF og Venstre var villig til å gå for asylbarna, sier Sandberg, som i flere uker har stått knallhard på at Venstre og KrF ikke skulle få asylgjennomslag gratis.

– Det er klart at hadde forskriften kommet på plass tidligere, hadde alt dette bråket vært unngått. Når det ikke skjedde, mener jeg det er legitimt å ta en omkamp på det vi kom til kort på i Nydalen og på Sundvollen, sier han.

Gamle forslag

Sandberg mener Frp nå har fått strammet til asyl- og flyktningpolitikken med forslag partiet har jobbet med siden 1997. Han viser til at konkrete kriterier for å sortere kvoteflyktninger, sterkere tilknytningskrav, strammere underholdsbidrag, fem års prøving av beskyttelsesbehov og bortfall av beskyttelsesbehov ved feriereiser til hjemlandet er en «betydelig innstramming».

Partiet vil slå seg til ro med dette, spår nestlederen.

– Når et antall på 100 gis mulighet til å begjære ny vurdering, er det jo også slik at det til sjuende og sist kommer til å bli et langt lavere antall barn det dreier seg om. Men vår politikkendring vil stå fast, sier Sandberg.

Bekymret

På spørsmål om Fremskrittspartiet egentlig er vinneren i asylfeiden med Venstre og KrF, svarer seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS slik:

– Frp er iallfall ikke en taper. Med denne avtalen er det en midlertidighet i alle saker der mennesker får beskyttelse i Norge framover, sier han.

Også i dag skal beskyttelsesbehovet vurderes dersom forholdene i hjemlandet endrer seg, men at det settes av midler til å håndheve dette strengere, er en innstramming, mener han.

– Dette åpner for at barnefamilier fra for eksempel Syria blir sendt tilbake etter fem år i Norge dersom beskyttelsesbehovet endrer seg.

Også Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger er kritisk til avtalen, ikke minst punktet om å redusere fristen for å søke familiegjenforening fra ett år til seks måneder. Han stiller spørsmål ved om KrF og Venstre har forstått det de har signert på.

– Dette vil utvilsomt ramme mange flere barn enn det hjelper, sier han til Dagbladet.

Lettelse

Det var tydelig lettelse å spore hos samarbeidspartnerne da den langtrukne og besværlige asylbarnsaken ble løst onsdag kveld.

På en pressekonferanse la statsminister Erna Solberg (H) vekt på at det var viktig å bruke tid på å komme fram til en avtale som alle parter kunne leve med.

– Jeg tror det at vi har brukt en påske på å modne tanker om hvordan balansen i en sånn avtale kan se ut, det har vært viktig, sa Solberg til NTB.

Hun ville ikke kommentere hvordan hun hadde opplevd presset fra støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. Men hennes ambisjon er at partene ikke skal komme i en lignende situasjon.

Månedlige møter

Ett av punktene partene er enige om, er at Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide hver fjerde til sjette uke skal møte justisminister Anders Anundsen (Frp) for å følge opp samarbeidsavtalen. Anundsen må dermed tåle å bli kikket nærmere i kortene.

– Dette er jo et felt hvor de politiske uenighetene mellom de ulike partiene er veldig stor. Derfor har vi lagt inn at vi skal ha hyppigere kontakt, at vi skal diskutere disse spørsmålene nærmere og ha et tettere samarbeid. Slik kan vi hindre at det blir de store bølgene ute før vi får snakket om det internt, sier Anundsen.

Får prøve saken på nytt

Den nye enigheten innebærer at lengeværende asylbarn som ble sendt ut etter 1. juli i fjor, får vurdert saken sin på ny. Søknaden må sendes fra utlandet, så familiene vil ikke bli hentet tilbake i mellomtiden.

Venstre og KrF har samtidig fått gjennomslag for at barn som ble sendt ut av landet etter 1. juli i fjor, og som hadde vært i Norge i mer enn fire år, skal få en ny gjennomgang av saken sin etter regelverket som ble vedtatt i desember 2014.

Statsminister Erna Solberg sier veien mot en avtale har vært svært krevende.

– Vi har kommet til en løsning der alle partier har fått god innflytelse, sier statsministeren. (NTB)