Innenriks

Du milde mars!

Månedstemperaturen i mars lå i år hele 3,8 grader over normalen for hele landet.

Av Nina Haabeth

Åres første vårmåned var dermed den fjerde varmeste mars siden 1900.

Også årets februar gikk inn i historien som en av de fem mildeste februarmånedene siden 1900, ifølge oversikten fra Meteorologisk institutt.

I mars var det relativt mildest i indre strøk av Finnmark og Troms med avvik på 5 til 7 grader over normalen.

Månedsnedbøren for hele landet var 120 prosent av normalen.

Mange avvik

Noen stasjoner på Vestlandet hadde avvik på omkring 2 grader over det normale.

Meteorologisk institutt opplyser at den varmeste stasjonen var Tafjord (Norddal, Møre og Romsdal) med 6 grader (3,3 grader over normalen), mens den kaldeste stasjonen var Juvvasshøe (Lom, Oppland) med minus 7, 6 grader (2,5 grader over normalen).

Kortere snøsesong

Instituttet skriver på sine nettsider at observasjoner viser at både vinter og vår er blitt varmere de siste 100 årene.

Lufttemperaturen i Norge har steget med opptil 0,8 grader om vinteren og opptil 1,5 grader om våren. I samme periode har vinternedbøren økt med 16 prosent og vårnedbøren med 23 prosent.

Temperaturøkningen har ført til at den gjennomsnittlige snøgrensen har krøpet innover i landet og oppover i høyden. Snøsesongen blir kortere. Snøen legger seg senere på høsten og smelter tidligere om våren. Vi har fått færre dager med skiføre. Spesielt merkbart er dette i mange befolkningstette områder som rundt Oslo og Trondheim. (NTB)

Mer fra Dagsavisen