Innenriks

Nei til nikabforbud på Høgskolen i Oslo og Akershus

Det blir ikke noe generelt forbud mot å bruke heldekkende ansiktsplagg på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høgskolen i Oslo og Akershus sier nei til et generelt niqabforbud. ILLUSTRASJONSFOTO: IVAN TOSTRUP

– Et forbud mot heldekkende ansiktsplagg ville vært uforenlig med prinsippet om lik rett til utdanning, har rektor Kari Toverud Jensen bestemt, etter at saken har vært på høring på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), skriver Khrono.

Dermed skiller HiOA lag med Høgskolen i Østfold og Telemark som begge har innført totalforbud, i Østfold fra høsten 2015. Ved Høgskolen i Buskerud Vestfold har Studieavdelingen foreslått å innføre nikab-forbud på alle studier og i alle skolesituasjoner, men det er ikke endelig vedtatt.

På HiOA vil det være opp til det enkelte fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning.

I de nye retningslinjene er det ikke forbud mot ansiktsdekkende plagg i åpne forelesninger der det er lite kommunikasjon mellom student og foreleser. I andre undervisningssituasjoner, der det er krav om kommunikasjon mellom studenter eller mellom studenter og foreleser, kan det derimot innføres forbud. Det gjelder også i gruppearbeid.

Ifølge retningslinjene kan det også innføres forbud mot nikab i en rekke andre situasjoner, for eksempel i praksis, der det er praksisstedets regler om bekledning som gjelder. (NTB)