Innenriks

– Returjag går utover flyktninger

Asylsøkere som trolig skal bli i Norge, må vente opp til ti måneder før de i det hele tatt blir intervjuet. Avslagssaker er blitt prioritert, bekrefter UDI.

Bilde 1 av 2

– Den økte ventetida er en direkte konsekvens av at regjeringen vil prioritere retursaker, kombinert med at UDI har fått strammet inn budsjettene sine, mener leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Ann-Margit Austenå.

Organisasjonen reagerer på at asylsøkere som trolig vil få opphold må vente i månedsvis lenger før de blir kalt inn til intervju av Utlendingsdirektoratet (UDI). Og ventetida har økt (se faktaboks). Majoriteten av disse er asylsøkere som trolig får innvilget asyl.

– Får asyl

UDI hadde et stramt budsjett i 2014, som har satt kapasiteten deres under press. Samtidig kom det store grupper syrere og eritreere til Norge mellom mai og september.

– UDI forventer at nærmere 80 prosent av dem som får saken sin behandlet i 2015, vil få opphold. Likevel blir de værende på mottak og vente, uten mulighet for å søke om arbeidstillatelse, sier Austenå.

NOAS mener konsekvensene av den lange ventetida er mange:

  • Det er belastende for de det gjelder.
  • Det er samfunnsøkonomisk uheldig, fordi mange blir værende unødvendig lenge i mottak.
  • Det forsinker integreringen.

Flyktninghjelpen raser

Uheldig både økonomisk og humanitært, mener Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

– Vi er skuffet over at syrere som flykter fra krigsherjede områder blir behandlet på denne måten, sier Nesse, som er forbauset over at norske politikere «stilltiende ser på dette».

– Må prioritere

UDI-direktør Frode Forfang forklarer hvorfor de prioriterer åpenbare avslagssaker først.

– Vi ønsker å gi tydelige signaler til asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, sier Forfang.

I fjor vår og sensommeren toppet det seg med saker for UDI, og de nedprioriterte de gruppene som mest sannsynlig ville få innvilget asyl.

– Det var nødvendig ved sesongtoppen. Vi vet også at mange bor i mottak og venter på å bli bosatt i en kommune, for tida over 5000. Ved raskere behandling ville disse uansett bare kommet bakerst i bosettingskøen, sier Forfang, som samtidig understreker at saker med mindreårige asylsøkere er blant dem som prioriteres uansett.

Han mener fokuset på retur ikke har hatt noen innvirkning på asylsaksbehandlingen.

– Vi vil periodevis ha problemer med å behandle alle saker løpende, fordi svingningene gjennom året er så store. Når de først er intervjuet, vil de få vedtak relativt raskt. Det er selvsagt beklagelig at vi ikke har kunnet behandle disse sakene raskere, men vi mener vi har foretatt en riktig prioritering av vår kapasitet, sier Forfang.

Prioriterer avslag og retur

Ventetida skyldes flere faktorer, understreker statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i justisdepartementet.

– Det er vanskelig å vite på forhånd hvilke land asylsøkerne vil komme fra og når de kommer. Det er noe av grunnen til ventetida, sier Kallmyr (Frp).

Han bekrefter at det har vært et økt fokus på retur, men påpeker at UDI har fått 30 millioner til dette arbeidet.

– Så er det alltid slik at man må prioritere. Under oss prioriteres behandling av sakene til kriminelle asylsøkere, mindreårige asylsøkere og de som åpenbart skal ha avslag, sier Kallmyr.

Han sier samtidig at det også er viktig at de som skal få opphold får intervju raskt.

– En må imidlertid huske at de som søker asyl på bakgrunn av at de trenger beskyttelse har oppnådd det når de har kommet til Norge.

Nyeste fra Dagsavisen.no: