Innenriks

Tolker blir sextrakkasert

Flere tolker hevder at de er blitt seksuelt trakassert av tjenestemenn i Politiets utlendingsenhet (PU), uten at dette har fått konsekvenser for de aktuelle tjenestemennene.

En erfaren kvinnelig tolk hevder at hun ble tilbudt å utføre oralsex av en politimann på en kjøretur fra et asylavhør, et såkalt «registreringsintervju». Hun er avhørt om hendelsen av PU. Dagsavisen har politiavhøret og har snakket med tolken som bekrefter hendelsesforløpet.

I bilen på vei fra tolkeoppdraget reagerte hun på at politimannen var svært privat, snakket om kona, familien, utroskap og oralsex. Istedenfor å kjøre rett tilbake til Oslo, kjørte han henne inn i Trandumskogen, angivelig for å vise henne et krigsminnesmerke. På den øde parkeringsplassen la han setet bakover og fortsatte å snakke om oralsex. Tolken opplevde hendelsen som skremmende og ubehagelig. Tolken har ikke ønsket å anmelde politimannen av frykt for represalier i form av utestenging fra tolkeoppdrag. Tolker er frilansere og jobber på timebasis.

Nedlatende mot søkeren

Også under selve asylavhøret reagerte tolken på politimannens røffe og nedlatende tone mot asylsøkeren, et mannlig trafficking-offer.

I avhøret med PU uttrykker hun bekymring for hvordan den aktuelle politimannen utøver sitt yrke, især overfor kvinnelige asylsøkere og andre kvinnelige tolker. Hun har i ettertid fått vite at det hun opplevde ikke er enestående.

Flere tilfeller

I et lukket forum på Facebook forteller flere tolker om seksuell trakassering og andre ubehagelige opplevelser under oppdrag for PU. En kvinnelig tolk skriver:

«En kollega av meg fikk et uanstendig forslag fra en tjenestemann midt i en tolkesituasjon. Hun avslo og forsøkte å vitse det bort. Han ble rasende, og det gikk utover asylsøkeren som ikke kunne norsk».

Kollegaen tør ikke si fra til tjenestemannens overordnede fordi hun tror det ikke vil hjelpe, og fordi hun ikke tror hun vil få flere tolkeoppdrag for PU.

«Jeg synes det er kjempetrist. Mener dere at våre arbeidsforhold ikke er vårt ansvar? Skal vi bare finne oss i forholdene som er gale fordi vi skal være nøytrale? Hvor går grensen?», spør tolkens venninne.

En annen kvinnelig tolk forteller at hun ble vist pornobilder i en tolkepause.

«Slipper» å tolke

Flere ganger etterlyser tolken som ble trakassert i Trandumskogen en tilbakemelding på om vedkommende politimann er orientert om innholdet i avhøret. «Jeg opplever det som så ubehagelig at jeg det meste av tida ikke klarer å påta meg tolkeoppdrag ved PU når jeg ikke vet hvem som skal gjennomføre registreringen,» skriver hun til juristen som gjennomførte avhøret.

18. desember i fjor, sju og en halv måned etter hendelsen i skogen, svarer politijuristen:

«Leder instruerte vedkommende i å ikke benytte deg som tolk. Det kan derimot hende at vedkommende ringer deg for å bestille deg som tolk, men da til en annen tjenestemann, aldri til seg selv. Hvordan synes du dette høres ut?» Høres det ut som en grei løsning at du skal slippe å tolke for ham i framtida?»

Dagsavisen har møtt tolken. Hun bekrefter hendelsesforløpet slik det er gjengitt i møtereferatet. Hun tør ikke si noe utover at hun har vært svært redd under hendelsen og i tida etterpå. Hun synes det er ubehagelig at politimannen som trakasserte henne, har hennes telefonnummer og fremdeles ringer henne.

PU: Trakassering skal ikke forekomme

– Hendelsene som Dagsavisen beskriver, er svært uheldige, og vi tar dem på største alvor. Trakassering skal ikke forekomme.

Det sier personalsjef Kristin Fiksdal Eide i Politiets utlendingsenhet (PU) til Dags­avisen.

Hun deltok i politiavhøret med tolken som fortalte at hun ble seksuelt trakassert av en politimann etter et tolkeoppdrag på Trandum. Tolken opplevde også at polititjenestemannen behandlet asylsøkeren på en lite respektfull måte under intervjuet.

– Vår oppfatning er at våre ansatte som jobber med asylregistrering i all hovedsak ivaretar jobben sin på en god og profesjonell måte. Med bakgrunn i disse enkeltsakene vil vi ytterligere forsterke oppmerksomheten på dette i tida framover, sier Eide.

Ikke fulgt opp

Dagsavisen har epost-utvekslingen mellom tolken det gjelder og juristen i PU. Der har hun «limt inn» meldinger og eposter hun har fått fra de andre tolkene som forteller om sextrakasserende tjenestemenn, en av dem med e-postadressen til tolken som varslet om dette. PU har ikke gjort noe for å få tak i tolkene for å finne ut om det er hold i anklagene, eventuelt om de gjelder samme polititjenestemann.

Ingen formell klage

– Av sakene som Dagsavisen beskriver, er det kun i en av dem vi kjenner identiteten til de involverte. I de to andre sakene er dette ikke kjent. PU har egne retningslinjer for behandling av klager både fra eksterne og interne aktører, sier Kristin Fiksdal Eide.

– I saken Dagsavisen omtaler i dag, ble retningslinjene fulgt. Vi tok kontakt med tolken, og det er gjennomført samtaler med begge parter. Tolken ble også gitt anledning til å levere en formell klage. Det ønsket hun ikke, sier Eide.

– Gjennom ny organisering med klarere lederansvar og andre tiltak, legger vi til rette for at slike hendelser ikke skal forekomme. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken ytterligere, sier Fiksdal Eide.

Mer fra Dagsavisen