Innenriks

Krever høyere minstepensjon

Pensjonistforbundet reagerer på at regjeringen bruker milliarder på skattelette til de rikeste, samtidig som 50.000 minstepensjonister i Norge lever under EUs fattigdomsgrense.

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet krever at minstepensjonistene løftes over EUs fattigdomsgrense i statsbudsjettet for 2016. FOTO: MIMSY MØLLER

Av Håvard Therkelsen og Tor Sandberg

– Det er uverdig, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet til Dagsavisen.

En ny analyse fra Pensjonistforbundet viser at 50.000 enslige minstepensjonister i Norge lever under EUs fattigdomsgrense.

Nå kommer forbundet med et klart krav til arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp) som arbeider med statsbudsjettet for 2016:

Minstepensjonistene må løftes ut av fattigdommen.

Krever løft

I dag tjener enslige minstepensjonister 173.000 kroner i året. EUs fattigdomsgrense (60 prosent av medianinntekten) tilsvarer 216.000 kroner netto i Norge.

Nå krever Pensjonistforbundet at minstepensjonistene løftes til fattigdomsgrensen – i praksis 250.000 kroner – for at de skal sitte igjen med 216.000 kroner i året etter skatt.

Da må minstepensjonen heves fra dagens 2,0 ganger grunnbeløpet i folketrygden til 2,8 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Regjeringen ga milliarder i skatteletter til de rikeste i statsbudsjettet, mens minstepensjonister lever i fattigdom. Avstanden mellom fattig og rik blir bare større, sier generalsekretær Norman.

Frykter klasseskille

Ifølge deres overslag vil det koste regjeringen 5,3 milliarder kroner brutto å løfte minstepensjonistene ut av fattigdom. Noe av dette vil staten få tilbake i form av skatteinntekter, fordi minstepensjonistene, som i dag ikke betaler skatt, vil komme i skatteposisjon ved en inntekt på 250.000 kroner.

Til sammenligning foreslo regjeringen å kutte formuesskatten med 4,1 milliarder kroner i 2015.

– Pensjonistforbundet krever nå et krafttak for minstepensjonistene i statsbudsjettet for 2016, sier Norman og legger til:

– Vi ser at det nå vokser fram et klasseskille. Vi skriver i kravene vi har overlevert til arbeidsministeren for statsbudsjettet i 2016, at det gis mye til dem som har mye. Nå er det på tide å gi til dem som har lite.

Etterlyser trygg alderdom

I en kronikk i Dagsavisen peker Norman på hvordan det er å leve i fattigdom.

– Dette er mennesker som ikke har råd til et varmt måltid hver dag. De har ikke råd til å reise på ferie, og de kan se langt etter å gi julegaver til barnebarna sine, sier generalsekretæren og poengterer:

– I Norge bør ingen, uansett alder, leve i fattigdom.

Forbundet trekker fram at fattigdomsfellen særlig rammer kvinner. De får håndskrevne brev fra pensjonister som ikke får endene til å møtes. Særlig nevnes det at mange ikke har råd til å skru opp fyringen om vinteren på grunn av høye strømpriser eller ikke har råd til skikkelig tannstell.

– Det er et paradoks når vi har en regjering som snakker om at alle skal ha en trygg alderdom, sier Norman.