Innenriks

Får fart på beina

Skritt for skritt legges det til rette for mer gange i Norge. En rekke kommuner har fått egne gåstrategier. Oslo kan bli den neste.

Mer gange vil ifølge Statens vegvesens nasjonale gåstrategi være gunstig for livskvaliteten, livvidden, folkelivet, livslengden, livsgleden, gatelivet, næringslivet, jordas liv og vil også føre til mer liv og røre. FOTO: MIMSY MØLLER

Målet med den landsomfattende satsingen på mer gåing, er at minst halvparten av oss skal gå dit vi skal, hver eneste dag, innen 2023.

– Nå er det slik at 21 prosent av alle reiser gjennomføres til fots, opplyser seniorrådgiver og prosjektleder Guro Berge i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

– Er det mulig å mer enn doble andelen på mindre enn åtte år?

– Ja, det vil jeg si, svarer Berge.

I februar for drøyt tre år siden la hun fram rapporten «Nasjonal gåstrategi», hvor det blant annet ble tatt til orde for «lokale gåstrategier med mål om økt gange.»

Les også: På sporet av mer gange

Fant snarveiene

– Siden er denne rapporten blitt fulgt opp flere steder i landet med Statens vegvesen som en pådriver. Nå har mellom 10 og 20 kommuner kommet i gang med dette, forteller Berge.

Blant disse kommunene er Haugesund, Kristiansand, flere kommuner i Grenland i Telemark og Trondheim.

– Det de holder på med i Trondheim, er litt morsomt, sier Berge.

– Der har de lokalisert over 400 snarveier. Det er en veldig fin og enkel måte å starte arbeidet med å tilrettelegge for flere gående, som ofte må gå lange omveier og som da derfor ofte velger å ikke gå.

Det som er gjort i Kristiansand, er også vel verdt å nevne, mener hun.

– Der har de laget en gåstrategi for eldre, hvor de ser spesielt på hva de eldre trenger for at flere skal gå. Strøing av fortauene er selvfølgelig en del av dette, men også hvileplasser. Når det ikke er benker langs gangveiene, er det mange som ikke tør å ta seg en tur, fordi de vet at de er nødt til å hvile litt, påpeker Berge.

I Oslo er det så langt gjort alt for lite for fotgjengerne, mener Marianne Borgen, leder av samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo bystyre for SV.

Les også: Tjukkasfrelst helseminister

Ser behov i Oslo

– Stortinget har bestemt at all trafikkvekst i de store byene skal tas med sykkel, kollektivtrafikk og gange. I Oslo har vi både sykkelstrategi og kollektivstrategi, men vi mangler en fotgjengerstrategi, påpeker hun.

For å øke andelen gående og gjøre det mer attraktivt og trygt å gå, har hun nå derfor fremmet forslag om en egen «fotgjengerstrategi med en handlingsplan» for hovedstaden.

– I dag blir du som fotgjenger definert som et slags trafikkproblem, og du blir presset og skviset hele tida, sier Borgen.

Ikke minst barna blir hardt rammet av smale fortau, mangel på fortau, dårlig strøing og brøyting og det at bilene blir prioritert i alt for stor grad, mener hun. Dårlige kår for fotgjengerne fører også til mer biltrafikk, ifølge Borgen.