Innenriks

Byene skal redde kloden

Sammen med 16 andre byer verden rundt skal Oslo finne oppskriften på hvordan kloden skal reddes.

Bilde 1 av 2

Alle de 17 byene, blant dem både Berlin, New York og London, har forpliktet seg til å redusere sine utslipp av klimagasser med minimum 80 prosent innen 2050.

– Dette skal vi klare ved å lære av hverandre, opplyser byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Hvor viktig er det at dere lykkes med dette?

– Jeg tror byene er en helt sentral nøkkel i å løse klimaproblemene. Halvparten av verdens befolkning bor i byer. Innbyggerne i byene bruker 70 prosent av verdens energi og står for to tredeler av utslippene av klimagasser. Og enda flere vil bo i byer i fremtiden, svarer Røsland.

De mest ambisiøse

«The Carbon Neutral Cities Alliance» ble etablert i København i fjor sommer, og er en forlengelse av nettverket C40, som består av verdens megabyer.

– Verdens 40 største byer har en felles ambisjon om at byene skal løse verdens klimaproblemer. Nå har ledelsen i C40 plukket ut 17 andre byer som har enda større ambisjoner om kutt i klimagassutslippene, og Oslo er altså blant disse, opplyser Røsland.

– Hvorfor er Oslo plukket ut?

– Oslos mål er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 og bli karbonnøytrale innen 2050. Det ble vedtatt av bystyret for noen år siden.

Innsatsen dette vedtaket har utløst, har allerede begynt å gi resultater. Klimagassutslippene per innbygger er redusert med 10 prosent siden 1991, ifølge byrådet. Men stor befolkningsvekst de kommende årene kan føre til at de samlende utslippene blir mye større enn de er nå, hvis ikke sterke virkemidler blir tatt i bruk.

Kan lære og lære bort

– Hva kan Oslo lære av de andre byene som det nå inngås et klimasamarbeid med?

– Vi kan hente inspirasjon om sykling og bysykler fra London og København. Vi kan lære om kollektivtransport og tilgjengeligheten til kollektivtilbud av London og New York. Det er flere byer vi kan lære mer om grønne innkjøp av, nevner Røsland.

– Og hva kan de andre byene lære av Oslo?

– Det er par ting C40 ikke har vært så opptatt av. Det ene er å lage et marked for null- og lavutslippsbiler, som innebærer at slike innkjøp ikke bare skjer i offentlig regi. I Oslo og Norge kjøper også familier og privatpersoner elbiler og lignende kjøretøy. Andre byer kan også lære av avfallssystemet til Oslo, med innsamling, sortering, gjenbruk og utvikling av biogass. Hvis man kunne oppskalert dette til å bli tatt i bruk i storskala i byer som New York eller London, ville det fått stor effekt. Samarbeidet byene mellom vil lære oss hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Det er for øvrig nok av aktuelle og mulige klimatiltak. En rapport fra C40-nettverket ramser opp over 8.000 klimatiltak som er iverksatt i de 57 byene som nå er del av nettverket, forteller Røsland.

Tiltak rettet mot transportsektoren vil være helt avgjørende for å få til de nødvendige klimagasskuttene.

– Analyser viser at det er innenfor transportområdet vi finner de største klimautfordringene. 60 prosent av Oslos utslipp kommer fra transportsektoren, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Både Lars Haltbrekken og Marius Holm, leder i henholdsvis Naturvernforbundet og Zero, mener det er «bra» at Oslo nå har inngått et forpliktende klimasamarbeid med de 16 byene.

– Kutt bilbruken

Begge er også enige om at noe må gjøres med biltrafikken i Oslo for å nå klimamålene.

– E18-utbyggingen må stoppes. Den kan komme til å ødelegge Oslos klimamål fordi den vil føre til mer biltrafikk, sier Haltbrekken.

– Selv hvis vi klarer å redusere biltrafikken, kommer det til å være igjen for mange forurensende, fossile biler etterpå. En elektrifisering av bilparken er derfor en viktig del av klimapolitkken i byene, sier Holm.

Byrådslederen er både enig og uenig med de to miljøforkjemperne.

– Jeg er tilhenger av ny E18 i Vestkorridoren fordi dagens vei ikke er tilstrekkelig til å nå ambisjonene om økt kollektivbruk, sier Røsland.

– Men det bystyret også har signalisert til veimyndighetene, er at det ikke kan legges opp til en større tilfart av privatbiler inn til Oslo. Det vil være i strid med klimaforliket og miljøambisjonen, men det er også slik at det ikke er plass til flere biler i Oslo.

Mer fra Dagsavisen