Innenriks

Spår oljefest i tiår

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) spår at Norges oljeeventyr vil vare i generasjoner.

1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, mener Norges viktigste næring fortsatt vil være olje og gass. FOTO: JAN KÅRE NESS/NTB SCANPIX

– Oljealderen er på ingen måte over, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe.

Under Senterpartiets landsmøte i Haugesund i helgen fikk den tidligere olje- og energiministeren gjennomslag for at partiet skal jobbe for å hente forvaltningen av oljefondet hjem til Norge – og spre fondsforvaltningen til eksisterende finansmiljøer i de ulike landsdelene.

«Oljeeventyret fortsetter»

Siden sommeren er oljeprisen halvert fra 120 dollar fatet til 55 dollar fatet i går. Oljebremsen har ført til omfattende permitteringer og oppsigelser i petroleumssektoren – som har vært selve motoren i norsk økonomi.

Nå går Borten Moe ut mot det han oppfatter som oljepessimisme og debatt om slutten på oljeeventyret i Norge.

– Det er merkelig å følge debatten i Norge. Du får følelsen av at oljealderen er slutt – «nå er det over», sier han til Dagsavisen og legger til:

– Faktum er at selv etter en betydelig aktivitetsnedgang kommer dette til å være vår viktigste næring. Olje og gass vil fortsette å være Norges viktigste næring i mange tiår framover, ja, kanskje i generasjoner. Det er hevet over enhver tvil, sier Sp-nestlederen.

Reduserer kostnader

Han omtaler det som en «logisk kortslutning» at flere har pekt på at fordi oljeprisen faller, så skal oljeeventyret være på hell. Derimot tror han oljenæringen nå vil finne sin naturlige størrelse etter år med kostnadsutvikling som ikke har vært bærekraftig.

Vil ikke la oljen ligge

Borten Moe mener næringen nå er inne i en «rightsizing» – ikke en «downsizing», som mange trekker fram.

Den tidligere oljeministeren påpeker at Norge bare har åpnet halvparten av sokkelen og mener potensialet for norsk olje og gass er stort i framtida.

Miljøbevegelsen vil la oljen ligge, men Moe er ikke enig.

– Dersom vi lar norsk olje og gass ligge, er alternativet kull. Det er mye verre, sier han til Dagsavisen.

Ønsker milliardsatsing på Forsvaret

Sp vil styrke Forsvaret med 15 milliarder kroner.

Senterpartiets landsmøte fattet i helgen vedtak om å styrke det norske Forsvaret med milliarder i årene som kommer. Senterpartiet vil bruke to prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) på militæret. Det tilsvarer en økning av forsvarsbudsjettet med 15 milliarder kroner.

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har i Dagsavisen gått ut og advart mot at Forsvaret i dag er så dårlig dimensjonert at det ikke vil kunne stå imot en invasjon lenge nok til at NATO rekker å reagere og kommer til unnsetning.

– Norge må leve opp til sine forpliktelser om et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP, heter det i uttalelsen fra Senterpartiet