Innenriks

– Elevene skriver for lite

– Jeg føler at jeg husker det jeg skal lære bedre når jeg skriver om det, sier Osman i klasse 3B på Bøler skole i Oslo.

Bilde 1 av 4

Det summer av iver og skriveglede idet vi kommer inn i klasserommet til de 28 elevene i 3B på Bøler skole i Oslo. Dette er den tredje naturfagstimen elevene har ekstremvær som tema.

Forrige time skrev åtteåringene en tekst om hva som forårsaker tordenbraket. I dag skal kontaktlærer Espen Fjeldbraaten gi dem tilbakemelding på arbeidet så langt. Etterpå skal elevene skrive om teksten sin. Målet er at elevene skal bli gode til å forklare, reflektere og uttrykke seg skriftlig om et tema.

Plutselig er elevene som en liten bisverm rundt kateteret til læreren. Alle vil høre hva de har gjort bra og hva som kan gjøre tekstene bedre.

Vinnerskole

Bøler skole er en av i alt 20 skoler over hele landet som har deltatt i et stort forskningsprosjekt der elevenes skriveopplæring og skriveferdigheter er fulgt tett over en toårsperiode. Ifølge rektor Morten Sesseng var det ikke tilfeldig:

– Vi hadde en hypotese om at elevene skriver for lite og at skrivingen ofte er lite målrettet. Skrivingen har på en måte druknet i alt fokuset på regne- og leseferdighetene, mener Sesseng.

Men det var før.

Etter at skolens elever i to år har fått målrettet skriveopplæring, kan en fornøyd rektor konstatere at Bøler skole er en av skolene som har hatt størst nivåheving av alle skolene i prosjektet. Elevene er rett og slett blitt gode skrivere – og effekten vedvarer, viser det seg.

– Dette er utrolig oppløftende og viser at målrettet arbeid faktisk nytter og gir resultater, sier skolelederen.

For Majas del er tida endelig kommet: Hun står først i køen og læreren skal se på hennes tordenbesvarelse.

Les også

Dypere forståelse

– Du har fått med deg mye viktig informasjon, men jeg vil gjerne at du i teksten din forklarer tydelig hva som lager selve smellet, sier læreren.

Maja forklarer muntlig det hun egentlig kan.

– Nettopp, skryter Espen.

– Forklar det når du skriver.

Espen Fjeldbraaten har vært lærer i 15 år. Likevel er deltakelsen i skriveprosjektet første gang han har fått opplæring i hvordan drive god, pedagogisk skriveundervisning.

– Jeg mener skolen generelt er for lite bevisst på at elevene skal skrive for å lære. Jeg opplevde heller ikke at lærerutdanningen var god på dette, sier den erfarne læreren.

På spørsmål om hvordan han motiverer elevene til å skrive samme tekst flere ganger, svarer han:

– Jeg er tydelig på dette allerede før vi starter. Også prøver jeg å få elevenes egne tanker om hvorfor det kan være lurt. På den måten gir det mening.

Han medgir at skriveprosjektet har gitt flere aha-opplevelser:

– Vi har sett at vi kan stille høyere krav til elevene enn vi trodde på forhånd. Samtidig ser vi at skrivingen gir dem en dypere forståelse for temaene vi jobber med, sier Fjeldbraaten, som får støtte fra elevhold:

– Jeg føler at jeg husker det jeg skal lære bedre når jeg skriver om det, sier Osman.

Nyeste fra Dagsavisen.no: