Innenriks

Solhjell går inn for mistillit mot Anundsen i asylbarnsaken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen må fremme mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen (Frp), mener Bård Vegar Solhjell (SV), som er saksordfører for asylbarnsaken.

Av Gunnhild H. Bjerve

Solhjell presenterte mandag sine merknader i kontrollsaken om justisministerens håndtering av lengeværende asylbarn.

– Statsråd Anders Anundsen har gjennom den informasjon han har gitt Stortinget vedrørende utsendelse av lengeværende barn, ikke overholdt opplysningsplikten. Statsråd Anders Anundsen har ikke Stortingets tillit, lyder saksordførerens konklusjon.

Dilemma

Solhjells konklusjon setter KrtF og Venstre i en kinkig posisjon. Begge har gjort det klart at tilliten til Anundsen er tynnslitt som følge av håndteringen av asylbarnsaken. Samtidig var det tydelig etter forsoningsmøtet i Nydalen i forrige uke at de ønsker å fortsette samarbeidet med regjeringen.

Tilliten til Anundsen vil etter alt å dømme bli tema på KrFs gruppemøte i Stortinget neste uke. Partiets medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, sier partiet ikke har konkludert i saken.

– Det er ikke tvil om at dette er en svært alvorlig sak. Min oppgave er å vurdere om opplysningsplikten er overholdt ut fra informasjonen som er gitt til Stortinget, sier Grøvan til NTB.

Bruke tid

Han vil ikke svare ja eller nei på spørsmålet om det er mulig for KrF å støtte et mistillitsforslag mot Anundsen og samtidig fortsette samarbeidet med regjeringen, men sier partiet vil bruke tid på vurderingene.

Grøvan sier han ikke vil gå inn for mistillit uten å ha resten av stortingsgruppa med seg.

– Jeg vil tro at her må vi enes om noe i stortingsgruppa sånn at vi snakker med en stemme, sier han.

Gruppemøtene er vanligvis på onsdager, men Grøvan er på komitéreise denne uka, og derfor kommer saken først på dagsordenen for KrFs stortingspolitikere neste onsdag.

Frist 24. mars

Arbeiderpartiets Jette Christensen sier de vil bruke tid på å vurdere saken.

– Ap tar denne saken veldig alvorlig. Derfor vil vi bruke tid på å gå gjennom Solhjells merknader, sier hun.

Hun påpeker at komiteens frist for å legge fram en innstilling, er 24. mars, og at partiene vil bruke den tiden for å diskutere saken.

Ingen politikkendring

Solhjell mener Anundsen på flere punkter har informert Stortinget på en måte som ikke er tilfredsstillende. Han viser blant annet til at justisministeren fortalte om en «klar politikkendring», men at denne ikke ble satt ut i livet. Politikkenderingen ble ikke forstått av politiet, slik Anundsen hevdet, ifølge Solhjell.

Viktig informasjon ble utelatt da statsråden svarte på Stortingets gjentatte spørsmål høsten 2014, blant annet om måltall for uttransporteringer, økte utsendelser til Nigeria og Afghanistan og uttransporteringstallene for august og september.

Undersøkte ikke

– Han valgte heller ikke å undersøke disse forholdene i etterkant av en rekke spørsmål fra Stortinget, og han informerte ikke Stortinget om dem før Bergens Tidende skrev om saken.

– Seinere forklarte han at de høye tallene på returnerte, lengeværende barn til Afghanistan skyldtes at «det åpnet seg en mulighet». Det er ingenting som tyder på at det åpnet seg noen mulighet, heter det i Solhjells begrunnelse.

Han mener Anundsen har gitt et feilaktig bilde av virkeligheten. (NTB)