Innenriks

Nei til lokalvei

Motstanden mot ny E18 vokser. Raymond Johansens skepsis til prosjektet kan få avgjørende smitteeffekt, tror Ap-politiker i Asker.

Siden Raymond Johansen som Oslo Aps byrådslederkandidat foran høsten valg, gikk ut mot E18-planene i Dagsavisen 25. februar, har det vært en opphetet debatt om veiprosjektet til 40 milliarder kroner.

Les saken her: Frykter ny E18

Les også: Vil Støre bremse?

– Viktig signal

– Johansens utspill er utrolig viktig. Det signaliserer at Ap sentralt ikke har bestemt seg for om de vil si ja til den planlagte E18-utbyggingen eller ikke. Johansens utspill gjør det også lettere for Ap-politikere med et annet standpunkt enn det offisielle, å stå fram med sitt syn, mener Stein Arne Bakken.

Han er mangeårig Ap-politiker, nåværende kommunestyrerepresentant for partiet i Asker og motstander av den planlagte E18-utbyggingen.

– En opprusting av nåværende E18 er en bedre løsning enn den planlagte gigantutbyggingen av hva som i realiteten er en lokalvei, sier Bakken.

– Hvorfor er det en lokalvei?

– I forbindelse med første Nasjonal transportplan (for perioden 2002-2011) laget Statens vegvesen en trafikkanalyse som viste at 86 prosent av alle bilene som skaper køene på E18 i Vestkorridoren, kommer fra Asker og Bærum. Bare 14 prosent er gjennomgangstrafikk over fylkesgrensen fra Buskerud. Bildet er det samme i dag. E18 fungerer i stor grad som lokalvei for bilister fra de to kommunene, som skal på jobb i Oslo, svarer Bakken.

Les også: Høyretopper forsvarer ny E18

Les også: Klimabomben

Les også: E18 er allerede et millionsluk

Kollektive alternativer

– Asker og Bærum er forholdsvis geografisk kompakte og tett befolkede kommuner. Det finnes neppe andre steder her i landet hvor forholdene ligger bedre til rette for at folk kan fraktes til og fra jobb med kollektive transportmidler, påpeker Bakken.

– Langs strekningen på under to mil hvor det planlegges ny motorvei, går det en fire spors jernbane, der det er investert nærmere ni milliarder kroner det siste tiåret, det meste i et nytt dobbeltspor. I Asker er det åtte stasjoner eller stoppesteder, i Bærum seks. Vi har også gode busstilbud, to T-banelinjer mellom Bærum og Oslo, og det går båt fra Vollen og Fornebu, ramser han opp.

Les også: Tror ikke på E18-advarsler

Les også: Til kamp mot E18-planen

Les også: Ny E18 kan bli bom-mareritt

– Viktig for Støre

– Det er ikke lett å finne forskere og fagfolk som synes bygging av en motorvei inn til Oslo er et godt svar på de svære transportutfordringene hovedstadsområdet står overfor, sier Bakken.

Han mener det er all mulig grunn også for Ap-leder Jonas Gahr Støre, å merke seg dette.

– Støre har proklamert at hensynet til klima skal ligge til grunn for all politikk Ap skal føre. Fine ord om klimamålsettinger skal følges opp med handling. Da vil det være vanskelig for mitt parti å si ja til bygging av en gigantisk ny motorvei inn til Oslo, en vei som blir betegnet som en «klimabombe». Hvis så skjer forsvinner troverdigheten ved den nye klimapolitikken til Ap, argumenterer Bakken.

– Hvor viktig er Aps rolle i spillet om ny E18?

– Hvis Ap bestemmer seg for å gå mot denne veien, vil den ikke bli bygd.

Les også: Til valg på stans av E18-utvidelse

Les også: - Trenger kollektivt mer enn motorvei