Innenriks

Klimabomben

Ny E18 vil torpedere Oslos mål om store utslippskutt og en luft man ikke blir syk av, frykter Naturvernforbundet.

Under et frokostmøte om Oslos nye klima- og energistrategi i går, advarte Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, på det sterkeste mot konsekvensene hvis byggingen av ny E18 med inntil 14 kjørefelt, blir gjennomført som forutsatt både i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan.

50 prosent økning

– Trafikken over bygrensen vil øke med rundt 50 prosent med ny E18, viser utredninger fra Statens vegvesen. Det vil ødelegge klima- og miljøarbeidet til Oslo, slår Haltbrekken fast.

Den ventede trafikkveksten står i skrikende kontrast til hva Oslo bystyre har vedtatt, nemlig at utslippene av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1991, og at de direkte utslippene skal være null i 2050.

– Utslippene fra transportsektoren må ned for å nå disse målene. I dag står sektoren for 63 prosent av klimagassutslippene i Oslo, påpeker Silja Bjerke Vestre, leder for Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune.

Sist fredag skrev Dagsavisen at Bymiljøetaten hadde varslet om svært forurenset luft i deler av Oslo, sju ganger denne vinteren. Siden er antallet slike varsler nær doblet på grunn av mye eksos og veistøv.

– Det underliggende budskapet i disse varslene er at barn og syke må holde seg inne slik at bilene kommer seg fram, sier Haltbrekken.

– Vil ikke vike

Da Dagsavisen skrev om utkastet til ny klima- og energistrategi for Oslo i januar, poengterte byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), at bystyrets vedtak om massive kutt i utslippene av klimagasser, står fast.

– Dette vil vi ikke vike på, understreket Melby da.

Under gårsdagens frokostmøte påpekte hun at kraftige tiltak må til for å få til disse kuttene.

I februar i fjor ble det kjent at ny E18 i Vestkorridoren kan komme til å koste utrolige 40 milliarder kroner, dobbelt så mye som først antatt.

Melbys partifelle, Abid Q. Raja, som er andre nestleder i Venstre, uttalte da til Dagsavisen at «nå må man vurdere om man skal realisere hele eller bare deler av utbyggingen.» Politikere fra andre partier slo derimot fast at den høye prislappen ikke forandret på noe.

– Jeg er ikke skremt av noen av tallene som Statens vegvesen har lagt fram, uttalte Høyres Nils Aage Jegstad.

Lars Haltbrekken lar seg ikke avskrekke av dette.

– Jeg tror det er mulig å få nok politikere til å snu, slik at vi får stanset utbyggingen av E18. Det er jo nødt til å synke inn etter hvert, at vi ikke når de fastsatte klimamålene med ny E18, sier han.

– Hvordan skal folk komme seg til jobb i tide uten ny E18?

– Enkelte, blant annet Venstre, har hevdet at ny E18 er et enormt kollektivtiltak, men hvis man virkelig vil få bussen raskere fram, er det bare å donere et av dagens felt vestover til den, svarer Haltbrekken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: