Innenriks

– Mulig å hente hjem asylbarn

Venstre og KrF skal i dag drøfte om de vil kreve at Anders Anundsen (Frp) og regjeringen henter hjem asylbarn.

Av Marie Melgård og Håvard Therkelsen

Stortingsgruppene til sentrumspartiene drøfter i dag om de vil kreve at regjeringen henter hjem asylbarn som urettmessig er blitt sendt ut av Norge.

Kilder sier til Dagsavisen at partiene ønsker å bruke den tynnslitte tilliten til justisminister Anders Anundsens som pressmiddel: Skal KrF og Venstre fortsatt støtte Anundsen som minister, må han gå igjennom asylbarnsakene fra i fjor og hente hjem de som ikke skulle blitt returnert. Etter det Dagsavisen forstår vil dette bli løftet opp på et såkalt «5C»-møte mellom partilederne i sentrum og regjeringen.

– Vanskelig

Statsminister Erna Solberg sa til NRK i går at hun vil drøfte problemstillingen med KrF og Venstre, men hun mener det er vanskelig å gjennomføre.

– Du skal ha en gjennomgang av hvilke familier som fyller de ulike kriteriene. Det er kriterier UDI og UNE skal forvalte. Vi kan ikke hente hjem familier som siden blir sendt tilbake. Det er å leke med folks liv, sa Solberg.

Flere organisasjoner Dags­avisen har snakket med, mener statsministeren tar feil:

– Det er mulig å gjennomføre, sier leder i NOAS, Ann-Magrit Austenå.

En kilde tett på prosessen peker på at det ikke er umulig for en regjering å instruere UNE eller UDI om å gå igjennom fjorårets saker og prøve dem etter nytt regelverk mens barna ennå er i utlandet og hente tilbake de som har krav på det. Kilden viser til at den forrige regjeringen gjorde nettopp dette i Maria Amelie-saken.

– Det må være politisk vilje til det. Det har skjedd feil og misforståelser. Barna det gjelder har ikke fått sine saker vurdert. Da er det ikke riktig at det er barna dette går ut over, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Mulig løsning

Sakens kjerne er at lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres for utsendelse hos Politiets utlendingsenhet i påvente av en varig løsning for disse barna.

Siden Venstre og KrF fikk forsikringer fra justisministeren om at de lengeværende asylbarna ikke var en prioritet, stemte sentrumspartiene ned et forslag fra SV om å fryse asylbarnsakene til det nye regelverket var på plass. Men beskjeden nådde aldri fram til politiet. Dermed er det mulig at barn som ikke skulle bli prioritert for utsendelse, ble utsendt likevel.

Enkelte mener derfor det er rimelig å rette opp denne feilen ved å hente hjem barn som kunne ha fått opphold etter det nye regelverket. NOAS har også flere ganger påpekt at mange av de lengeværende asylbarna som er tvangsreturnert, er sendt ut fordi foreldrenes asylsøknad er avslått. Barnas egen sak er aldri prøvd. NOAS mener det er nok en grunn til å ettergå sakene til asylbarn som ble sendt ut i fjor.