Innenriks

– Bytt ut Anundsen

Justisminister Anders Anundsen står svakere etter høringen om asylbarna, mener grasrota i Venstre. Flere mener ministeren bør gå av.

– Jeg mener personlig at statsminister Erna Solberg bør bytte ham ut. Det har vært for mange tabber og for mange grove feil, sier Rebekka Borsch, sentralstyremedlem og fylkesleder i Buskerud Venstre, til Dagsavisen.

Hun mener Anundsen er «en belastning for regjeringen» og har sviktet Venstre og KrF ved å ikke følge opp samarbeidsavtalen.

Mistillit til Anundsen

– Det er stor misnøye i vårt fylkeslag, og Anundsen har ikke styrket sin sak etter høringen i Stortinget fredag. Han skyver bare ansvaret fra seg, sier Borsch.

Hordaland Venstre uttrykte på sitt årsmøte mistillit til Anundsen, mens Rogaland vedtok sterk misnøye. Det gjorde også Troms Venstre:

«Det er Stortinget sin oppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Det er Troms Venstre sin rett å uttrykke at vi ikke har tillit til at justisministeren har tatt avtalen med Venstre/KrF, og asylbarnsakene på alvor.»

Også blant dem som ikke har hatt årsmøte i helgen, er det sterke reaksjoner etter at Anundsen forklarte seg om asylbarna i en åpen høring i Stortinget fredag.

– Det er flere i Agder som uttrykker mistillit, selv om det ikke er fattet noe formelt vedtak, sier lederen i Agder Venstre, Torunn Sandvand.

– Jeg registrerte under høringen Martin Kolbergs harmdirrende beklagelse over at Anundsen ikke hadde effektuert Stortingets ordre om å endre politikken når det gjelder lengeværende asylsøkerbarn. Det var en helt berettiget anklage som jeg deler fullt ut, sier fylkesleder Roger Granum i Oppland Venstre.

Enig med Kolberg

Han er også klar på at tilliten til Anundsen er ikke-eksisterende.

– Det er ikke mulig å ha tillit til en minister som kommuniserer så dårlig med sitt embetsverk. Han burde ha tatt sin hatt og gått. Nå er han en belastning for hele regjeringsprosjektet, sier Granum.

– Hent hjem barna

Han mener lengeværende asylbarn er feilaktig sendt ut og at disse nå må hentes hjem igjen.

Det samme mener Nordland, Troms, Møre og Romsdal og Hedmark Venstre.

– Høringen i Stortinget medførte etter min vurdering ikke at tilliten ble styrket, sier Sjur Skjævesland, fylkesleder i Hedmark Venstre.

Frustrasjonen over Anundsen og asylbarnsaken er stor også i Akershus Venstre og i Oslo Venstre, men fylkeslagene sier de stoler på at stortingsgruppa selv kan vurdere hvordan saken skal følges opp.

Trist

Anundsen karakteriserer ­vedtakene som «trist».

– Fylkeslagene står selvsagt fritt til å mene og vedta dette. Det er lite jeg kan gjøre med noe slikt, men jeg mener samarbeidsavtalen er oppfylt, sier Anundsen i en skriftlig ­kommentar  til NRK.

Misnøye også i KrF

Det er ikke bare Venstre som er misfornøyd med justisminister Anders Anundsen (Frp). Også i grasrota til regjeringens samarbeidsparti Kristelig Folkeparti, er det nå stor frustrasjon.

– Ingenting av det som har kommet fram, tyder på at Anundsen har gjort noe i skriftlig form for å ivareta asylavtalen. Jeg reagerer også på at han legger skyld på underliggende etater. Mitt signal til stortingsgruppen er at jeg ikke skjønner at det går an å ha fortsatt tillit til ham etter dette, sier leder av KrFs fylkestingsgruppe i Akershus, Lars B. Salvesen, til NTB.

Samme budskap kommer fra KrFs fylkesledere i Rogaland og i Sogn og Fjordane.

– Jeg uttalte før høringen at det skulle komme fram mye positivt der, hvis jeg skulle synes det var greit at han fortsatte, og det kom ikke, sier fylkesleder Trude Brosvik i Sogn og Fjordane.

Fylkesleder Per Kåre Foss i KrF Rogaland sier Anundsen kom betydelig svekket ut av høringen.

– Det er stor frustrasjon i partiet. Det føles veldig vondt at det virker som avtalen med oss ikke har betydd noe, sier Foss.
NTB