Innenriks

Kaster ut barn

225 barn er blitt kastet ut av kommunale barnehager i Oslo, på grunn av manglende foreldrebetaling.

I tillegg har et ukjent antall barn mistet plassen sin i aktivitetsskolene av samme årsak.

Dette går fram av tall for de tre siste årene, som skolebyråd Anniken Hauglie (H) har innhentet etter spørsmål fra Oslo SV.

– Opprørende

Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) slår barnehageloven fast at norske kommuner ikke kan nekte barn av dårlige betalere barnehageplass. Likevel har Oslo siden mai 2011 hatt en barnehageforskrift som tilsier at barn kan bli kastet ut av barnehagen ved manglende betaling.

– Det er opprørende at så mange barn har mistet barnehageplassen sin. Nå må regelverket gjennomgås. I påvente av dette må praksisen med å kaste ut barn umiddelbart fryses, forlanger Marianne Borgen i SV.

Det ønsket kommer ikke skolebyråden til å følge opp.

– Jeg vil avvente skriftlige retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet om dette, og vil selvfølgelig rette meg etter dem. Men jeg kan ikke se at vårt regelverk er i strid med loven. Det vil derfor bli videreført, sier Hauglie.

Bakgrunnen for at SV ba om en oversikt over antallet utkastelser, og for Røe Isaksens uttalelse, er en lignende sak i Bergen. I januar kunne NRK melde at 180 barn i Norges nest største by hadde mistet plassen sin i barnehage eller SFO på grunn av manglende foreldrebetaling.

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at byråden ikke har hatt noen oversikt over hvor mange barn som er blitt kastet ut i Oslo, mener Borgen.

– Det vi nå ser, er at det er i bydelene med flest fattige barn at det også har vært flest utkastelser.

Borgen mener Hauglie nå må finne ut hva som har skjedd med hvert enkelt av barna som er blitt kastet ut.

– Vi vil gjerne at alle barn skal ha barnehageplass fordi det er viktig både for læring og språkutvikling, sier Borgen.

Det Hauglies oversikt ikke gir svar på, er hvor mange barn som har mistet plassen sin i aktivitetsskolen.

– At byråden overhodet ikke har noen oversikt her, er også ganske opprørende. Det er grunn til å rope varsku på barns vegne, sier Borgen.

Hauglie har heller ikke innhentet tall for utkastelser fra de private barnehagene «i denne omgang».

– Rundt 50 prosent av barnehagene er private. Det er grunn til å tro at barn også blir kastet ut fra dem, sier Borgen.

Hun mener at også disse tallene nå må på bordet. Men heller ikke dette ønsket kommer Hauglie til å følge opp.

– Jeg ser ingen grunn til å skaffe meg informasjon om disse oppsigelsene. Mye tyder på at de ikke er veldig omfattende, sier Hauglie.

Ifølge henne strekker bydelene seg langt for å finne løsninger ved manglende betaling.

– 225 oppsigelser i en barnehagegruppe på 25.000, er relativt få saker, mener Hauglie.

Mer fra Dagsavisen