Innenriks

Hun er unntaket i statlige selskaper

Ap og Sp vil ha 40 prosent kvinneandel i konsernledelsen i de statlig eide selskapene. Det er å gå for langt, mener Høyre og NHO.

– Hvis du går gjennom hvem som er toppledere i de statlig eide selskapene, er det nærmest blottet for kvinner, sier næringspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Else-May Botten.

I de 47 selskapene staten har betydelig eierandel i (inkludert regionale helseforetak), er det 11 prosent kvinnelige topp­ledere.

Ap mener staten ikke kan være fornøyd med dette som eier, og vil sette et mål om at 40 prosent av alle ledere på de øverste nivåene i alle statlig eide selskaper og i staten skal være kvinner.

NSB verst

En undersøkelse Dagens Næringsliv gjorde i desem-ber i fjor, viser at ingen av de ti største selskapene der staten har betydelige eierinteresser, har funnet plass til en kvinne på toppen. Konsernledelsen i NSB er verst stilt. Der sitter det ingen kvinner. Dette vil Ap og Sp gjøre noe med.

– Derfor fremmer vi i forbindelse med eierskapsmeldingen et forslag om en egen rekrutteringsstrategi, sier Botten.

Hun mener det må jobbes i alle ledd av rekrutteringen for å få flere kvinner til topps, slik at kvinner som Anita Krohn Traaseth og Linda Bernander Silseth ikke er unntakene som sjefer i de statseide selskapene Innovasjon Norge og Flytoget.

– Guts på!

Oversikten til DN viser at jo større selskapet er, desto dårligere stilt er kvinnerepresentasjonen i toppjobben.

– Vi må også spørre oss om hvorfor det ikke er flere kvinner som søker på disse stillingene. Jeg er redd mange undervurderer egne kvalifikasjoner. Men her må kvinnene motiveres til å gutse på, sier Botten.

Bredde

Det er allerede regler for at det skal være 40 prosent av begge kjønn i styrene. Så hvorfor er det så viktig å få denne kjønnsfordelingen også i konsernledelsen?

– For det første så er over halvparten av befolkningen kvinner. Blant disse finnes det kvinner med mange gode lederegenskaper, som gjerne skiller seg fra menns. Det mener jeg vil bidra til en sunn bredde i en ledergruppe, sier Botten.

– For langt

Næringspolitisk talsperson for Høyre, Gunnar Gundersen mener Ap tråkker over streken.

– Her går de altfor langt! En kan ikke vedta i Stortinget hvordan styrene skal rekruttere folk til selskapene. Det en kan gjøre om statens forventninger om representasjon ikke blir innfridd, er å endre sammensetningen av styret gjennom generalforsamlingen, sier Gundersen, som får støtte fra NHO-direktør Ingebjørg Harto. NHO er svært opptatt av rekruttering av flere kvinner i toppsjiktet i privat sektor, men er imot forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Her blander de kortene. Dette er det styrene selv som må ha ansvar for, og det er en ansvarsfordeling mellom eierne og styrene som er svært viktig.

Mer fra Dagsavisen