Innenriks

Ny helsereform

Psykisk helsevern og rusbehandling er de første til å få prøve fritt behandlingsvalg.

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) da han presenterte den nye reformen fredag.

Reformen skal redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasientene, ifølge Høie. Han mener reformen vil løse mange problemer for pasienter som er nødt til å vente på nødvendig behandling, selv om det er kapasitet.

– Mange er sykmeldt lenger enn nødvendig. Det er vondt for pasientene og dyrt for samfunnet, sa han.

Reformen skal behandles av Stortinget og tre i kraft i løpet av året.

Ordningen starter for psykisk helsevern, rusbehandling og noe annen sykehusbehandling. Ordningen skal deretter gradvis utvides.

Redusert ventetid

Reformen slår blant annet sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til én felles ordning. Sammenslåingen betyr at pasientene får en liste å velge fra og en ordning å forholde seg til som gir dem flere behandlingssteder å velge mellom.

Pasientene vil finne informasjon om hvilke institusjoner de kan velge mellom på nettsiden helsenorge.no.

I dag er det lange ventetider for mange pasienter, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.

– Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli bedre og mer effektive, sier Høie.

Regjeringen mener reformen gir økt valgfrihet for pasientene, mer kjøp fra private behandlingssteder og økt frihet for offentlige sykehus.

Bred enighet

I fritt sykehusvalg var det helseregionene som satte en kvote for hvor mange pasienter som kunne behandles av private. I den nye ordningen vil pasienter kunne velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen – selv om kvoten som helseregionen har kjøpt, er brukt opp.

Høie sier høringsrunden ga støtte til store deler av reformen, og at det var bred enighet om å fjerne det såkalte aktivitetstaket, som satte begrensning på hvor mange pasienter de offentlige sykehusene kunne behandle. Høringen ga også støtte til å øke bruken av private behandlingssteder gjennom anbud, ifølge helseministeren.

Sp er ikke imponert

Senterpartiet mener den nye helsereformen viser at Høyre prioriterer helsebusiness framfor pasientene.

– I høringssvarene Helse- og omsorgsdepartementet har fått er de som kan tjene penger på dette positive, nesten alle andre frykter en dårligere helsetjeneste for alle som ikke har enkle diagnoser som en kneoperasjon, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg mener det er trist at det store helsepolitiske prosjektet til regjeringen er en reform som det er stor enighet om at fungerer dårlig og dårligst for de ressurssvake fortsetter hun.

Hun frykter fritt behandlingsvalg vil føre til mer sentraliserte tilbud og kompetanseflukt fra offentlige sykehus. (NTB)

Mer fra Dagsavisen