Innenriks

Vil ha mer kritiske elever

Allerede på barneskolen må alle elever lære seg kritisk tenkning på lik linje med lesing og skriving, mener Arbeiderpartiet.

I dag legger Jette Christensen fram forslag til ny Ap-politikk på kunnskapsfeltet.

Stortingspolitikeren har nemlig ledet partiets kunnskapsutvalg, som ble nedsatt av Jonas Gahr Støre rett etter at han ble klappet inn som ny partileder.

De foreslår at kritisk tenkning skal inn som en ny grunnleggende ferdighet i skolen.

Fra religion til reklame

Grunnskolen er i dag bygd opp rundt fem grunnleggende ferdigheter alle elever må lære seg: Lese, skrive, regne, formulere seg muntlig og mestre digitale verktøy. Men Ap-utvalget ser altså behov for en ny ferdighet.

– Det er nå avgjørende viktig at evnen til kritisk tenkning er noe all undervisning blir kanalisert inn mot, sier Christensen til Dagsavisen.

– Må rustes

De grunnleggende ferdighetene er en del av kunnskapsløftet som ble vedtatt av Stortinget i 2004; før Facebook, arabisk vår, eurokrise og karikaturstrid.

Christensen mener mengden informasjonskilder og kanaler, kombinert med en stadig mer kompleks, globalisert verden, gjør at elever trenger å lære seg kritisk tenkning før ungdomsskolen.

– Det er kjempeviktig at dette nå blir en del av de grunnleggende ferdighetene vi har, fordi skolen skal være der for å ruste hvert enkelt menneske til å takle sitt liv best mulig. Da må dette være en av de viktigste ferdighetene vi ønsker å gi til hver enkelt, sier Christensen.

– Hvordan forholder man seg til reklame? Hvordan forholder man seg til religion? Hvordan forholder man seg til politikk?

– Skolen er klar

– Hvordan skal dette implementeres i skolen?

– Jeg er ikke pedagog. Men lærerne har på en utmerket måte tatt inn de fem andre ferdighetene. Jeg har full tillit til at de klarer å ta inn én siste. Dette er en reise skolen er klar for.

– Er elevene på barneskolen kognitivt klar for det?

– Verden utenfor krever dette så mye tidligere. Hvis en begynner med dette på ungdomsskolen, er det for sent. Da står man allerede overfor valg som vil påvirke resten av livet. På ungdomsskolen må en velge fag, noen må også velge ungdomsskole. Allerede på barneskolen blir elevene utsatt for informasjon som man må forvalte som et helt menneske, sier Christensen.

Høyre skeptisk

Det siste skolen trenger, er et uklart kriterium funnet opp på Youngstorget, mener Høyre.

– Norsk skoles største utfordringer er at for mange elever ikke får med seg grunnleggende ferdigheter tidlig nok i skoleløpet. Det er vanskelig å tenke kritisk om man ikke kan lese og skrive skikkelig. Derfor må vi ikke vanne ut de grunnleggende ferdighetskravene vi har i dag, sier Høyres Henrik Asheim.

– Bør bli eget fag i skolen

Aps nytenkning er en god nyhet, mener høyskolelektor Erik Tunstad.

– Det er et skrikende behov for å få kritisk tenkning inn i skolen, sier Tunstad, som selv utdanner lærere.

Han er også aktuell med bok om kritisk tenkning.

Men Tunstad mener Ap bør gå lenger enn å innføre dette som en grunnleggende ferdighet.

– Dette bør inn som et eget fag i skolen, sier han.

Medieforsker Espen Ytreberg ved Universitetet i Oslo mener også forslag fra Ap er sympatisk.

– Behovet for kritisk tenkning øker når det er flere aktører ute i flere kanaler for å påvirke ut fra sine interesser. Her har vi sett en markant økning de siste tiårene, sier Ytreberg.

Mer fra Dagsavisen