Innenriks

- Følg opp nyttårstalen, Erna!

Naturvernforbundet, WWF og Natur og Ungdom ber statsminister Erna Solberg følge opp nyttårstalen og la oljen ligge. - Da er vi på riktig vei, mener Lars Haltbrekken.

I gårsdagens nyttårstale snakket Erna Solberg blant annet om klima (se utdrag fra talen i faktaboksen). Hun sa at oljeaktiviteten vil passere toppen og at vi må omstille oss, at Norge har et ansvar for begrense klimaendringene og at vi ikke skal vente på avtaler for å handle. Statsministeren sa også at vi må satse på miljøteknologi, jernbane og kollektivtilbud.

På nyttårsaften oppsummerte miljøorganisasjonene 2014 i Dagsavisen som året da det ble snakket mye og handlet lite. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og WWF-Norge mener 2015 må brukes til å følge opp fine ord.

 

Kutte oljesubsidier

- Solberg sier mye bra i nyttårstalen. Så får vi se om det følges opp i praksis. Dersom talen følges opp av praktisk politikk, med tydelige prioriteringer og klare valg, er vi på riktig vei, sier lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Han er opptatt av at staten ikke skal sponse oljeindustrien.

- Statsministeren sier selv at oljenæringen er på hell. Da blir det spennende å se om regjeringen fortsetter å holde kunstig liv i små oljeselskaper i 2015, sier Haltbrekken.

Om kort tid er det klart for den 23. konsesjonsrunden, hvor regjeringen legger fram forslag til hvilke blokker som skal åpnes for boring i nord.

- Hvis det Erna Solberg sier skal ha noen betydning, må det følges opp. Regjeringen må kutte i subsidiene til oljeindustrien og være restriktiv i 23. konsesjonsrunde, sier Haltbrekken.

 

Trenger lederskap

- Jeg er veldig glad for at Solberg er tydelig på at de utfordringene vi står overfor i petroleumssektoren er en mulighet til å komme i gang med omstillingen til et grønnere og mer klimavennlig samfunn. Det er denne type tydelig lederskap vi trenger når vi skal gjennom en såpass stor omstilling som den vi står overfor, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge.

Han mener det viktige nå er at godt snakk følges opp av god handling.

- Skal Erna Solberg motivere og mobilisere nasjonen, må hun og regjeringen vise at de mener alvor ved å følge opp med mer konkret politikk som vrir oss i riktig retning. Det har vært nok prat i norsk klimapolitikk nå, sier Skedsmo.

 

Mange muligheter

Skedsmo mener 2015 byr Solberg på mange muligheter til å vise at hun er lederen miljøet trenger:

* Regjeringen skal vurdere om vi trenger en ny klimalov. Den må på plass og vil være et definitivt grep som gir langsiktig troverdighet og forutsigbarhet. Da slipper vi å lure på om regjeringen mener alvor.

* Det skal fattes beslutning om investeringsstrategien for Oljefondet. Det viktigste Norge kan gjøre, er å flytte investeringer fra fossile til fornybare energikilder.

* Nasjonale klimamål skal fastsettes i år. De må være konkrete og ambisiøse.

* Norge må også vise at vi mener alvor på klimatoppmøtet i Paris.

- Det som absolutt ikke må skje nå, er at regjeringen starter nyåret med desperate beslutninger for å holde petroleumssektoren kunstig i ånde enda noen år ved å lyse ut nye blokker enda lenger mot nord og inn i de mest sårbare arktiske farvann, sier Skedsmo.

 

Viktig år

- At Erna snakker om miljø i nyttårstalen, skulle bare mangle. 2015 vil bli et veldig viktig år for klimaet. Solberg sier mange fine ting om å omstille samfunnet og investere i forskning og utvikling. Men vi har aldri investert så mye i oljeindustrien som i 2014. Det er fine ord, men jeg er spent på om det fører til handling, sier lederen for Natur og Ungdom, Arnstein Vestre.

Han lover å følge regjeringen med falkeblikk i året som kommer. Vestre mener 2015 er året som avgjør om Erna Solberg vil bli husket for å bidra til å løse klimaproblemet eller for å ikke handle da verden trengte det som mest.

- Erna synes å ha altfor god tid. Den tida har vi ikke. Utslippene må ned, men med en eneste gang. Det statsministeren glemmer helt i talen, og konsekvent overser, er hva vi må gjøre mindre av. Hun snakker ikke om at vi har et ansvar for å la fossil energi ligge under bakken for å bekjempe klimakatastrofen, sier Vestre.

 

 

Dette sa Erna Solberg om klima

Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd. Nye næringer må bidra mer til å bære velferdsordningene og løfte landet vårt videre. Da må vi gjøre det mer lønnsomt å investere i nye norske arbeidsplasser. Vi må bli bedre på å skape nytt. Derfor vil det i år være en historisk satsning på forskning, innovasjon og kunnskap. Det gir oss kraft til å omstille oss. Noen familier vil likevel oppleve mer usikkerhet neste år. Derfor er det så viktig å skape flere nye arbeidsplasser. Derfor må vi ruste Norge for fremtiden.

Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn. Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense klimaendringene. 2015 blir et viktig år for klimaet. Mot slutten av året møtes verdens ledere i Paris. Målet er å enes om en ny klimaavtale. Norge er pådriver for en avtale som bidrar til å begrense global oppvarming. Avtalen som ble inngått på klimamøtet før jul var et lite skritt i riktig retning.

Hvis vi lykkes i Paris, kan det bli den viktigste internasjonale avtalen i vår tid.

Norge har klare ambisjoner. Vi skal ikke vente på en ny avtale før vi handler. Vi skal bidra globalt. Norge er derfor ledende i arbeidet med å bevare regnskog. Norske utslipp skal også ned.

Vi vet at klima og økonomisk vekst kan gå hånd i hånd. Vi må blant annet få frem ny klima- og miljøteknologi for norske bedrifter. Vi må bygge ut mer jernbane og et bedre kollektivtilbud. Vi må gjøre boligene våre mer energivennlige. Vi har en godt utdannet befolkning og vi er raske til å ta i bruk ny teknologi. Vi har de beste forutsetninger for å lykkes med å få frem de grønne gründerne og de nye arbeidsplassene.

 

 

 

Mer fra Dagsavisen