Innenriks

Sender fanger til Nederland

Norske og nederlandske myndigheter underskrev torsdag en avtale om sending av 242 norske fanger til et nederlandsk fengsel. De første sendes trolig sommeren 2015.

– Vi har altfor få soningsplasser i Norge i forhold til det behovet vi har. Over tid har kapasiteten ikke blitt utbygd. Med denne avtalen frigjør vi 242 fengselsplasser i Norge nærmest over natta, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2.

Nord i Nederland

Fengselet som er leid, heter Norgerhaven og ligger i byen Veenhuizen, nord i Nederland. Det skal drives som en underavdeling av Ullersmo fengsel og får en norsk direktør, men med nederlandske ansatte.

– Jeg håper at vi i løpet av neste sommer kan begynne å sende fanger til Nederland. Det er først og fremst personer med lange dommer, hvor det ikke er aktuelt med permisjoner ennå. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak, sier justisministeren.

Forhandlinger

Han fremmet forslaget om å sende norske fanger til Nederland i fjor, og i slutten av november bekreftet Justisdepartementet at det pågikk forhandlinger om leie av fengsel.

De fengselsansatte har vært negative til at Norge skal leie fengselsplasser i utlandet.

– Det er en skam og en fallitterklæring at vi er kommet dit hen at vi ikke klarer å ta vare på egne innsatte. Vi trenger hurtige løsninger, uttalte Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, til TV 2.

Stortingsmelding i vente

Samtidig varsler justisminister Anundsen at regjeringen om svært kort tid vil legge fram en stortingsmelding om kriminalomsorgen.

– Meldingen vil inneholde et helhetlig perspektiv fram til 2040, med blant annet en oversikt over det fremtidige behovet for fengselsplasser. Det er nødvendig med et kjempeløft i Kriminalomsorgen, og denne meldingen legger grunnlaget for det, sier justisministeren. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: